Ocena pracy wymienników ciepła ułożonych w różnych konfiguracjach zasilających pompę ciepła

Kazimierz Rutkowski , Weronika Pasternak

Abstract

The paper presents the energy analysis of horizontal ground exchangers of a heat pump. Three types of exchangers made of polyethylene pipes, placed in the ground single U, double U and spirally shaped were analysed. Exchangers were placed in the depth from 1.5 to 2.3 m. Thermal capacity of exchangers at varied energy demand was determined. For the existing research conditions, it was proved that the highest amount of energy is obtained in the horizontal exchanger placed in the double U configuration, the average unit thermal power capacity of which was 21.5 W from 1 current meter of a pipe. The unit power obtained from the remaining two exchangers was at the average by 40% lower and was within the range 8 to 17 W from 1 current meter of a pipe.
Author Kazimierz Rutkowski (FoPaPE / IoAEaI)
Kazimierz Rutkowski,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Weronika Pasternak (FoPaPE / IoAEaI)
Weronika Pasternak,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsAssessment of operaton of heat exchangers placed in various configurations feeding a heat pump
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (0 pkt)
Issue year2013
Vol2
No3(146)
Pages301-308
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpompa ciepła, wymiennik, dolne źródło ciepła, grunt
Keywords in Englishheat pump, exchanger, lower heat source, ground
Abstract in PolishW pracy przedstawiono analizę energetyczną poziomych gruntowych wymienników pompy ciepła. Przeprowadzono analizę trzech typów wymienników wykonanych z rur polietylenowych, ułożonych w gruncie w kształcie pojedynczego U podwójnego U oraz spiralnie. Wymienniki posadowione były na głębokości od 1,5 do 2,3 m. Określono wydajność cieplną wymienników przy zróżnicowanym zapotrzebowaniu energii. Dla istniejących warunków badań okazało się, że największą ilość energii uzyskuje się w wymienniku poziomym, ułożonym w konfiguracji podwójnego U, którego średnia jednostkowa wydajność mocy grzewczej wynosiła 21,5 W z 1 mb rury. Moc jednostkowa uzyskiwana z pozostałych dwóch wymienników była średnio o 40% mniejsza i wahała się w zakresie 8 do 17 W z 1 mb rury.
URL https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-22b04c5b-bbf5-4991-9212-6007718f8cb8/content/partContents/b784aece-c4b2-334c-9c7c-0bf8e26b05d1
Internal identifierWIPiE/2013/65
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Finansowanie Praca wykonana w ramach realizacji projektu badawczego NR N N313 445137
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?