Aktywność antyutleniająca wodnych roztworów kwercetyny zawierających Β-cyklodekstrynę

Marcin Łukasiewicz , Stanisław Kowalski , Magdalena Kulig , Halina Gambuś , Bohdan Achremowicz

Abstract

The paper presents the results of research on the properties of ternary systems, quercetin/β -cyclodextrin/water. There was observed an increase in water solubility of quercetin by means of complexation with cyclodextrin. It was shown that the systems derived have a high ability to scavenge free radicals, and some basic parameters describing the complexation process were determined. For the first time, Apelblat and Buchowski-Ksiazczak solubility models were used to describe the process of increasing the solubility of quercetin by complexation. The paper presents also a study on the dynamics of the complexation process. It was found that quercetin forms 1:1 stoichiometry complexes with β -cyclodextrin. Formation of the complex increases the solubility of quercetin in water, but that does not relate directly to an increase in antioxidant properties of the solutions obtained. This fact is probably the consequence of limiting the availability of certain functional groups of quercetin by masking them inside of the cyclodextrin molecule
Author Marcin Łukasiewicz (FoFT / DoToC)
Marcin Łukasiewicz,,
- Department of Technology of Carbohydrates
, Stanisław Kowalski (FoFT / DoToC)
Stanisław Kowalski,,
- Department of Technology of Carbohydrates
, Magdalena Kulig
Magdalena Kulig,,
-
, Halina Gambuś (FoFT / DoToC)
Halina Gambuś,,
- Department of Technology of Carbohydrates
, Bohdan Achremowicz
Bohdan Achremowicz,,
-
Other language title versionsAntioxidant activity of quercetin water solutions containing Β-cyclodextrin
Journal seriesActa Agrophysica, ISSN 1234-4125, (B 14 pkt)
Issue year2013
Vol20
No3
Pages423-435
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkompleksowanie, cyklodektryna, antyutleniacze, kwercetyna, rozpuszczalność
Keywords in Englishcomplexation, cyclodextrin, antioxidant, quercetin, solubility
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań nad właściwościami trójskładnikowych układów, kwercetyna/β-cyklodektryna/woda. Stwierdzono zwiększenie rozpuszczalności kwercetyny w wodzie na drodze kompleksowania tego związku przez cyklodesktrynę. Określono zdolność zmiatania wolnych rodników przez otrzymane układy oraz podstawowe parametry opisujące proces kompleksowania. Po raz pierwszy zastosowano modele Apelblata i Buchowskiego-Ksiazczaka do modelowania procesu zwiększenia rozpuszczalności kwercetyny na drodze kompleksowania. W pracy przeprowadzono także badania nad dynamiką procesu kompleksowania. Stwierdzono, że kwercetyna tworzy z β-cyklodektryną kompleksy o stechiometrii 1:1. Powstanie kompleksu zwiększa rozpuszczalność kwercetyny w wodzie, jednak nie wiąże się to bezpośrednio ze wzrostem właściwości antyutleniających otrzymanych roztworów. Fakt ten jest najprawdopodobniej konsekwencją ograniczenia dostępności niektórych grup funkcyjnych kwercetyny na drodze maskowania wewnątrz cząsteczki cyklodekstryny
URL http://produkcja.ipan.lublin.pl/uploads/publishing/files/Lukasiewicz-korszczpoprawa-1.pdf
Internal identifierWTŻ/2013/48
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 7.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
FinansowaniePraca finansowana ze środków MNiSW/NCN w latach 2011-2013 jako projekt nr N312 331240
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?