Zmienność wybranych cech makrostruktury i gęstości drewna świerkowego pochodzącego z drzewostanów gospodarczych i terenów pogórniczych

Krzysztof Michalec , Radosław Wąsik , Marek Pająk , Fryderyk Sikora

Abstract

The aim of this work was to analyze the tree−ring width, the share of the latewood as well as the density of wood of trees growing in commercial and degraded stands. The research was carried out in the Brynek Forest District (southern Poland) in 3 commercial stands and in 4 degraded stands. For every study plot fifteen spruces were chosen and increment cores were sampled using the Pressler borer. Next, the surface of the cores was smoothed and the width of the annual rings was measured. Latewood zones were determined and the share of latewood was calculated. It was found that the average and minimum tree−ring width was the same in both commercial and degraded stands, while the maximum values were slightly and insignificantly different. In turn, the average share of latewood was higher in trees from commercial stands, but higher minimum and maximum values were recorded in stands on degraded sites. In this case, the dif− ferences turned to be statistically significant. The average density of wood was slightly lower in trees from degraded stands compared to wood from commercial stands (413 vs 418 kg/m3). The minimum and maximum values were also higher in trees from commercial stands. However, this feature did not show a significant difference between analysed groups of stands. We found that despite such significant differences in the terrain formed during the production of zinc and lead ores, the wood of trees growing in these areas hardly shows any differences (except for the share of latewood) in comparison to wood from commercial stands.
Author Krzysztof Michalec (FoF / IoFUaFT / DoFaWUse)
Krzysztof Michalec,,
- DEPARTMENT OF FOREST AND WOOD USE
, Radosław Wąsik (FoF / IoFUaFT / DoFaWUse)
Radosław Wąsik,,
- DEPARTMENT OF FOREST AND WOOD USE
, Marek Pająk (FoF / DoEaFB)
Marek Pająk,,
- DEPARTMENT OF ECOLOGY AND FOREST BREEDING
, Fryderyk Sikora - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT)
Fryderyk Sikora,,
-
Journal seriesSylwan, [SYLWAN], ISSN 0039-7660, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
Vol1
No164
Pages10-15
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishszerokość słojów rocznych, udział drewna późnego, tereny pogórnicze, rekultywacja
Keywords in Englishtree−rings width, latewood share, post−mining areas, reclamation
ASJC Classification1107 Forestry
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy była analiza szerokości przyrostów rocznych oraz udziału drewna późnego, a także gęstości drewna drzew rosnących w drzewostanach gospodarczych oraz na terenach pogórniczych. Badania zostały przeprowadzone na terenie Nadleśnictwa Brynek, w 3 drzewostanach rosnących w drzewostanach gospodarczych i w 4 drzewostanach na terenach pogórniczych. Z wytypowanych drzew pobierano odwierty świdrem Presslera, a następnie na wygładzonych powierzchniach odwiertów ustalano szerokość przyrostów rocznych, stref drewna późnego i udział drewna późnego, a także określono gęstość drewna. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że średnia i minimalna szerokość przyrostów rocznych była taka sama zarówno u drzew pochodzących z drzewostanów gospodarczych, jak i pogórniczych, przy współczynniku zmienności równym odpowiednio 24,5% i 27,0%. Jedynie wartości maksymalne nieznacznie się różniły, przy czym test istotności różnic U Manna-Whitney'a wykazał, że nie były to różnice istotne. Z kolei średni udział drewna późnego był nieznacznie większy u drzew pochodzących z drzewostanów gospodarczych, przy czym odnotowano większe wartości minimalne i maksymalne w drzewostanach na siedliskach pogórniczych. W tym przypadku test istotności różnic wykazał różnice statystycznie istotne w udziałach drewna późnego pomiędzy obiema badanymi grupami drzewostanów. Średnia gęstość drewna okazała się nieznacznie niższa u drzew pochodzących z drzewostanów pogórniczych (413 kg/m3) w porównaniu z drewnem z drzewostanów gospodarczych (418 kg/m3). Również wartości minimalne i maksymalne były większe u drzew z drzewostanów gospodarczych. Jednak cecha ta nie wykazała istotnej różnicy między obiema grupami drzewostanów. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że pomimo tak znaczących różnic w ukształtowaniu terenu powstałych podczas wydobycia rud cynku i ołowiu drewno drzew rosnących na tych terenach (tereny pogórnicze) prawie nie wykazuje różnic (oprócz udziału drewna późnego) w stosunku do drewna z drzewostanów gospodarczych.
DOIDOI:10.26202/sylwan.2019086
URL https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/apex_util.get_blob?s=12820477034216&a=105&c=1170502307818324&p=10&k1=29290&k2=&ck=XQ3hG44b0wv1GpTEbnlv_53NCLpB4bqkwFhBt-qvDit4qIAfTYx7vUq9bRYG4bL0GPSxQj-C7fkORT5DqMRA9w&rt=CR
Languagepl polski
File
Zmienność wybranych cech makrostruktury i gęstości drewna świerkowego pochodzącego z drzewostanów gospodarczych i terenów pogórniczych of 23-06-2020
57,18 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.739; WoS Impact Factor: 2018 = 0.691 (2) - 2018=0.63 (5)
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThis Research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland
LicencjaPdf dostępny na stronie wydawnictwa 23.06.2020
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?