Modelowanie obiektów przemysłowych na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego

Bartosz Mitka , Łukasz Mikołajczyk , Tomasz Noszczyk

Abstract

Modern measurement technologies such as laser scanning provides information about the reality that surrounds us in the form of point clouds. However, the information about the geometry of the objects stored in this form is often impractical from the point of view of the recipient. Therefore, it is necessary converting point clouds to vector models supported by CAD software. This paper presents the applicability and use some 3D modeling tools available in the software Leica Cyclone, as well as the accuracy of the fitting obtained geometry in the point clouds.
Author Bartosz Mitka (FoEEaLS / DoAGCaP)
Bartosz Mitka,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Łukasz Mikołajczyk (FoEEaLS / DoAGCaP)
Łukasz Mikołajczyk,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Tomasz Noszczyk (FoEEaLS / DoSPaLA)
Tomasz Noszczyk,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsModeling of industrial facilities based on data from terrestrial laser scanning
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol2
NoII
Pages5-16
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmodelowanie 3D, skaning laserowy
Keywords in English3D modeling, laser scanning
Abstract in PolishNowoczesne technologie pomiarowe, takie jak skaning laserowy, dostarczają informacji o otaczającej nas rzeczywistości w postaci chmur punktów. Jednakże informacja o geometrii obiektów zapisana w tej postaci często jest niepraktyczna z punktu widzenia odbiorcy dokumentacji obiektu. Dlatego też zachodzi potrzeba translacji chmur punktów na modele wektorowe obsługiwane przez oprogramowanie typu CAD. Artykuł przedstawia możliwości zastosowania i wykorzystania niektórych narzędzi do modelowania 3D dostępnych w oprogramowaniu Leica Cyclone, jak również uzyskiwane dokładności wpasowania elementów geometrycznych w chmury punktów.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-44619cb4-5c49-4c50-8eb0-cc336b44320f/c/015.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/104
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?