The poor, the deprived, the excluded - how to measure peoples' misfortunes

Danuta Bogocz

Abstract

The paper presents an attempt of formal analysis of such phenomena as poverty, deprivation and social exclusion, beginning from their definitions, through interrelations, stepping towards measurement. Both definitions and methods of measurement were based on the concept of fuzzy set methodology. The empirical study was carried out in voivodships in Poland, where the level of poverty, deprivation and social exclusion was estimated. As a result, fuzzy rankings of voivodships were constructed, and significantly different levels of synthetic variables were shown on maps. The paper shows that fuzzy approach to social problems deriving from poverty allows for open analysis, where relative aspects of these terms can be taken into account.
Author Danuta Bogocz (UAK)
Danuta Bogocz,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsBieda, ubóstwo, wykluczenie społeczne - jak mierzyć ludzkie niepowodzenia
Journal seriesEkonomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5977, (0 pkt)
Issue year2013
No308
Pages100-112
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishubóstwo, deprywacja, wykluczenie społeczne, zbiór rozmyty, funkcja przynależności
Keywords in Englishpoverty, deprivation, social exclusion, fuzzy set, membership function
Abstract in PolishPraca stanowi próbę formalnej analizy zjawisk takich jak bieda, ubóstwo, wykluczenie społeczne, począwszy od ich definicji, poprzez wzajemne powiązania, zmierzając w stronę pomiaru. Zarówno definicje, jak i metody pomiaru oparto na koncepcji metodologicznej zbiorów rozmytych. Badania empiryczne przeprowadzono w podziale na województwa Polski, dla których oszacowano poziom biedy, ubóstwa oraz wykluczenia społecznego. W konsekwencji otrzymano rankingi województw, a różne poziomy zmiennej syntetycznej przedstawiono na mapie. W świetle dokonanej analizy widać, że rozmyte podejście do problemów społecznych wywodzących się z ubóstwa daje duże możliwości otwartej analizy uwzględniającej względny charakter rozważanych pojęć
Internal identifierWRE/2013/288
Languageen angielski
Score (nominal)8
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?