Occurrence of terrestrial entomo- and arachnofauna in broad bean crop protected with non-chemical method

Janina Gospodarek , Katarzyna Gleń , Elżbieta Boligłowa

Abstract

The aim of this study was to determine the effect of different non-chemical methods of broad beans protection against diseases and pests on the occurrence of terrestrial fauna. The experiment was conducted in the years 2010 - 2012 at the Experimental Station – Prusy, near Kraków. It was set up in three replications as randomized blocks. Fauna was trapped using Barber’s traps. Broad beans crops were protected with Polyversum WP, Bioczos BR and Biosept 33 SL and intercropping beans with fennel and coriander. Obtained results were compared with a standard protection method using chemical preparations. Intercropping beans with fennel contributed to increase the number of terrestrial fauna, in particular representatives of springtails. Coriander, as a companion plant, contributed to the increase of the Carabidae beetles presence. Protection with the use of non-chemical preparations (Polyversum WP, Bioczos BR, Biosept 33 SL) did not affect the occurrence of terrestrial fauna in general, as well as carabids, spiders and springtails. Protection with the use of artificially synthesized preparations (Decis 2.5 EC, Fastac 100 EC, Penncozeb 80 WP), contributing indirectly to increase of soil covering, increased occurrence of springtails.
Author Janina Gospodarek (FoAE / DoAEP)
Janina Gospodarek,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Katarzyna Gleń (FoAE / DoAEP)
Katarzyna Gleń,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Elżbieta Boligłowa (FoAE / DoAEP)
Elżbieta Boligłowa,,
- Department of Agricultural Environment Protection
Other language title versionsWystępowanie entomo- i arachnofauny naziemnej w uprawie bobu chronionego metodą niechemiczną
Journal seriesJournal of Research and Applications in Agricultural Engineering, [Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych], ISSN 1642-686X, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol58
No3
Pages169-172
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfauna naziemna, bób, Bioczos BR, Polyversum WP, Biosept 33 SL, kolendra siewna, koper włoski
Keywords in Englishterrestrial fauna, broad beans, Bioczos BR, Polyversum WP, Biosept 33 SL, coriander, fennel
Abstract in PolishCelem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zróżnicowanych sposobów niechemicznej ochrony bobu przed chorobami i szkodnikami na występowanie fauny naziemnej. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2010 -2012 w Stacji Doświadczalnej Prusy k. Krakowa. Było ono założone w trzech powtórzeniach metodą losowanych bloków. Faunę odławiano z użyciem pułapek Barber’a. Bób chroniono zaprawą Polyversum WP, preparatami Bioczos BR i Biosept 33 SL oraz stosując uprawę współrzędną bobu z koprem włoskim i kolendrą siewną. Uzyskane efekty porównano ze standardową ochroną z użyciem preparatów syntetycznych. Uprawa współrzędna bobu i kopru włoskiego przyczyniała się do zwiększenia liczebności fauny naziemnej, w szczególności przedstawicieli skoczogonów. Kolendra siewna, jako roślina towarzysząca w uprawie bobu, sprzyjała występowaniu chrząszczy z rodziny biegaczowatych. Ochrona z użyciem preparatów niechemicznych (Polyversum WP, Bioczos BR oraz Biosept 33 SL) nie wpływała na występowanie fauny naziemnej ogółem, jak również biegaczowatych, pajęczaków i skoczogonów. Ochrona bobu preparatami syntetycznymi (Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Penncozeb 80 WP) przyczyniając się pośrednio do zwiększenia zacienienia gleby, sprzyjała występowaniu skoczogonów.
URL http://www.pimr.poznan.pl/biul/2013_3_32GGB.pdf
Internal identifierWRE/2013/37
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?