Porównanie zróżnicowania przewodności elektrycznej gleby wykonanej urządzeniem Topsoil Mapper i jej charakterystyk penetrometrycznych

Paweł Kiełbasa , Mirosław Zagórda , Paweł Jabłoński , Jerzy Koronczok

Abstract

The article presents a method for identifying the diversity of soil profile cohesion on the basis of non-invasive measurement of the electrical conductivity of four soil subsurface layers. For conductivity testing, the GEOPROSPECTORS measuring system called Topsoil Mapper was used, while the compaction of individual soil layers was measured with an Eijkelkamp cone penetrometer. Based on the results of measurements, maps of the spatial differentiation of the measured quantities within the experimental range were generated, which can be used in precision agriculture. There was a clear relationship between the value of soil electrical conductivity and its cohesion, which was described by the correlation coefficient calculated from the relations between the spatial maps of both parameters within the experimental range ranged from 0.48 to 0.66 and referred to the depth range from 0.09 m to 0.2 m. This gives an opportunity to use the system in precise cultivation technologies and other activities to identify the variability of production space.
Author Paweł Kiełbasa (FoPaPE / Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes)
Paweł Kiełbasa,,
- Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes
, Mirosław Zagórda (FoPaPE / Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes)
Mirosław Zagórda,,
- Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes
, Paweł Jabłoński - Politechnika Częstochowska (PCz)
Paweł Jabłoński,,
-
, Jerzy Koronczok - Politechnika Częstochowska (PCz)
Jerzy Koronczok,,
-
Other language title versionsComparison of solutions in the field of Topsoil Mapper device service management and penetrometric characteristics of the soil profile
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol96
No1
Pages146-150
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSystem pomiarowy, Topsoil Mapper, GPS, rolnictwo precyzyjne, penetrometr stożkowy
Keywords in EnglishMeasuring system, Topsoil Mapper, GPS, precision agriculture, Penetrologger
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW artykule przedstawiono metodę identyfikacji zróżnicowania zwięzłości profilu glebowego na podstawie nieinwazyjnego pomiaru przewodności elektrycznej czterech warstw podpowierzchniowych gleby. Do badań przewodności wykorzystano system pomiarowy firmy GEOPROSPECTORS o nazwie Topsoil Mapper, natomiast zagęszczenie poszczególnych warstw gleby mierzono penetrometrem stożkowym firmy Eijkelkamp. Na podstawie wyników pomiarów wygenerowano mapy przestrzennego zróżnicowania zmierzonych wielkości w obrębie poligonu doświadczalnego, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym. Odnotowano wyraźne związki między wartością przewodności elektrycznej gleby a jej zwięzłością, które opisane współczynnikiem korelacji liczonej z relacji wykonanych map przestrzennych obu parametrów w obrębie poligonu doświadczalnego mieściły się w przedziale od 0,48 do 0,66 i dotyczyła zakresu głębokości od 0,09 m do 0,2 m. Daje to możliwość wykorzystania systemu w technologiach precyzyjnej uprawy i innych czynnościach identyfikacji zmienności glebowej przestrzeni produkcyjnej.
DOIDOI:10.15199/48.2020.01.32
URL http://pe.org.pl/articles/2020/1/32.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?