Wytrzymałość na ścinanie gruntu zbrojonego korzeniami roślin

Tymoteusz Zydroń , Dawid Borusiński

Abstract

Results of tests considering the influence of root reinforcement on shear strength of soil are presented in the paper. The tests were performed using two methods. In the first method were used Wu et al. [1979] model, in which the increase of soil shear strength due to presence of roots is calculated using values of tensile strength of roots. In the second method were performed tests in direct shear box apparatus for soil reinforced by roots. In both methods for tests were used roots of Scotch pine. The results of tensile tests showed that the tensile strength of Scotch pine are basically in a range from 5 to 25 MPa. The results of the shear strength tests of soil reinforced by roots showed that the increase of the shear strength of the soil due to presence of roots is generally associated with an increase in the cohesion of soil (about 2,9-8 kPa), while the reinforcement of the soils does not cause significant changes in the value of its internal friction angle. Comparison of the results of the two methods showed that the increase of the shear strength estimated theoretically, based on the results of the tensile tests, were much too high in comparison to the results obtained from direct shear test.
Author Tymoteusz Zydroń (FoEEaLS / DoHEaG)
Tymoteusz Zydroń,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Dawid Borusiński
Dawid Borusiński,,
-
Other language title versionsShear strenght of soil reinforced by plant roots
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No1
Pages147-156
Publication size in sheets0.5
Article number13
Keywords in Polishwytrzymałość na ścinanie, zbrojenie gruntu przez korzenie
Keywords in Englishshear strength, root reinforcement
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu systemu korzeniowego roślin na wytrzymałość gruntu na ścinanie. Badania te wykonano, stosując dwie metody badawcze. W ramach metody pierwszej wykorzystano zaproponowaną przez Wu i in. [1979] teoretyczną zależność pomiędzy wytrzymałością na rozciąganie korzeni roślinnych a wielkością spójności gruntu zbrojonego. W ramach metody drugiej przeprowadzono badania wytrzymałości na ścinanie w aparacie bezpośredniego ścinania na próbkach gruntu zbrojonego korzeniami. W obu metodach do badań użyto próbek korzeni sosny zwyczajnej. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie wykazały, że wartości tej wytrzymałości w przypadku sosny zasadniczo mieściły się w przedziale od 5 do 25 MPa. Wyniki badań wytrzymałości na ścinanie gruntu zbrojonego korzeniami wykazały, że zwiększenie wytrzymałości na ścinanie gruntu związane jest zasadniczo ze wzrostem jego spójności (o 2,9–8 kPa), natomiast zbrojenie gruntu nie powoduje istotnych zmian wartości jego kąta tarcia wewnętrznego. Porównanie wyników z obu metod dowiodło, że wartości przyrostów wytrzymałości na ścinanie określone teoretycznie na podstawie wyników badań wytrzymałości na rozciąganie korzeni były znacznie zawyżone w stosunku do wyników badań bezpośrednich w aparacie skrzynkowym.
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/15/2013/000150201300012000010014700156.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/43
Languagepl polski
File
Wytrzymałość na ścinanie gruntu zbrojonego korzeniami roślin 286,51 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2016-05-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?