Wpływ promieniowanie ultrafioletowego na wzrost, rozwój i plonowanie roślin ziemniaka (badanie wstępne)

Tomasz Jakubowski , Tomasz Pytlowski

Abstract

The aim of the paper was investigation of ultraviolet radiation (UVC) impact on the growth, development and cropping of potato plants (Solanum tuberosum L). 132 potato plants of medium late cultivar Jelly, vegetation of which was carried out under the plastic tunnel constituted the research object. The author's stand for irradiation of plant material with ultraviolet was used. Seed potatoes, before placing them in the soil, were radiated with ultraviolet rays for 1,10,60 minutes at the constant distance of UVC radiators from the bottom of a chamber - 0.7 m. During vegetation period the rate of germination, flowering and withering of haulms, length and number of stems was determined and after harvesting the yield structure of each plant was determined. Essential impact of ultraviolet on the development of aboveground part of potato plants was reported. Statistical calculations were carried out at the assumed level of significance α=0.05.
Author Tomasz Jakubowski (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tomasz Jakubowski,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Tomasz Pytlowski (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tomasz Pytlowski,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsImpact of ultraviolet radiation on the growth, development and cropping of potatoes (initial research)
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No3
Pages99-107
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishplon, ziemniak, promieniowanie ultrafioletowe, wegetacja
Keywords in Englishpotato, ultraviolet radiation, vegetation, yield
Abstract in PolishCelem pracy było zbadanie wpływu promieniowania ultrafioletowego (UVC) na wzrost, rozwój i plonowanie roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L). Obiektem badań były 132 rośliny ziemniaka średnio późnej odmiany Jelly, których wegetacja przebiegała pod osłoną tunelu foliowego. W doświadczeniu wykorzystano autorskie stanowisko do naświetlania materiału roślinnego ultrafioletem. Sadzeniaki przed umieszczeniem w glebie naświetlono promieniami ultrafioletowymi przez czas 1, 10, 60 min przy stałej odległości promiennika UVC od dna komory 0,7 m. W trakcie okresu wegetacji oceniano tempo wschodów, kwitnienia i zamierania łętów, określano długość i liczbę łodyg, a po zbiorze określono strukturę plonu każdej rośliny. Stwierdzono istotny wpływ ultrafioletu na rozwój części nadziemnej roślin ziemniaka. Obliczenia statystyczne wykonano przy założonym poziomie istotności α=0,05.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/pl/145/IR%28145%29_3402_pl.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/24
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?