Zawartość makroelementów w części wskaźnikowej brokułu w zależności od rozstawy i metody uprawy

Aneta Grabowska , Agnieszka Sękara , Edward Kunicki, prof. UR , Andrzej Kalisz

Abstract

Broccoli is a vegetable with systematically growing economical importance in Poland. This species is valued by the consumer due to its taste and health promoting effects. Yield and head quality of broccoli depend on the elements supply during the vegetation season. The results concerning the status of nutrition of broccoli plants with macroelements are presented on the basis on their content analysed in the index parts in two phases of growth. The analysis depended on the method of cultivation (seeds sown directly to the soil or seedlings) and plant spacing (20, 30, 40 and 50 cm x 67.5 cm). The range of the content of macroelements in the phase of vegetative development and the phase of flower head formation was as follows (g 100 g-1 DM): NH4+ 0.11-0.80 and 0.09-0.43; NO3- 0.49-5.73 and 0.34-3.30; P 0.17-0.31and 0.24-0.41; K 2.37-5.74 and 2.22-3.09; Ca 0.92-2.27 and 0.93-2.80; Mg 0.16-0.41 and 0.20-0.44, respectively. The level of the elements studied was differentiated not only between the experimental treatments but also among the years of the experiment. The presented results permit the diagnosis of the nutrient status of broccoli in phases which determine the yield and its quality.
Author Aneta Grabowska (FoH / DoVaMPla)
Aneta Grabowska,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
, Agnieszka Sękara (FoH / DoVaMPla)
Agnieszka Sękara,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
, Edward Kunicki, prof. UR (FoH / DoVaMPla)
Edward Kunicki, prof. UR,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
, Andrzej Kalisz (FoH / DoVaMPla)
Andrzej Kalisz,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
Other language title versionsContent of macroelements in index part of broccoli in relation to cultivation method and spacing
Journal seriesActa Agrophysica, ISSN 1234-4125, (B 14 pkt)
Issue year2013
Vol20
No2
Pages295-314
Publication size in sheets0.95
Keywords in PolishBrassica oleracea var. italica , azot, fosfor, potas, magnez, wapń , nerw główny liścia
Keywords in EnglishBrassica oleracea var. italic, nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, calcium. leaf main vein
Abstract in PolishBrokuł jest warzywem, którego znaczenie gospodarcze w Polsce systematycznie rośnie. Jest ceniony przez konsumentów za walory smakowe i zdrowotne. Wielkość plonu i jakość róży brokułu zależą bezpośrednio od zaopatrzenia roślin w pierwiastki w ciągu sezonu wegetacyjnego. Przedstawiono wyniki stanu odżywienia makroelementami roślin brokułu, na podstawie ich zawartości analizowanej w częściach wskaźnikowych (nerw główny liścia), w dwóch fazach rozwoju. Analizę uzależniono od dwóch czynników agrotechnicznych: metody uprawy (siew wprost do gruntu i rozsada) oraz rozstawy roślin (20, 30, 40 i 50 cm x 67,5 cm). W prezentowanej pracy zakres zawartości badanych składników wyniósł kolejno w fazie wzrostu wegetatywnego i fazie wiązania róż (g·(100 g)-1 s.m.): NH4 + 0,11-0,80 i 0,09-0,43; NO3 - 0,49-5,73 i 0,34-3,30; P 0,17-0,31 i 0,24-0,41; K 2,37-5,74 i 2,22-3,09; Ca 0,92-2,27 i 0,93-2,80; Mg 0,16-0,41 oraz 0,20- 0,44. Poziom analizowanych makroelementów był zróżnicowany nie tylko pomiędzy obiektami doświadczenia, ale również pomiędzy latami badań. Prezentowane dane pozwalają na diagnozę stanu odżywienia brokułu w fazach determinujących wielkość i jakość plonu.
URL http://www.acta-agrophysica.org/en/artykul/195
Internal identifierWBIO/2013/38
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieBadania częściowo finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu nr 2 P06R 058 27.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?