Monitoring grzybów strzępkowych Micromycetes w powietrzu atmosferycznym przechowalni warzyw w czasie przechowywania i przygotowania marchwi Daucuscarota L. do obrotu handlowego

Joanna Micek , Maria Kowalik

Abstract

The aim of the research was to quantitatively and qualitatively identify the propagation of Micromycetes filamentous fungi in the atmospheric air of the vegetable storage warehouse and to demonstrate the threat to Daucuscarota L. carrot, during its storage in the pallets and in the course of preparation for trade. Aeromycological research was carried out in January and February 2018 in the vegetable storage warehouse of the Supplier of Amplus Sp. z o. o. The measurements were made with the Microbio MB1 probe over the "dirty" carrots in the pallets and over the "clean" ones intended for trade. More than 1,100 colonogenicMicromycetes units were isolated from the atmospheric air. The most frequent were allergenic Penicilliumexpansum, P. implcatum, P. frequentans, P. verrucosum v. verrucosum, and P. stecki. The presence of the following carrot pathogens was noted: A. alternata, A. dauci, B. cinerea, Ph. rostrupii. It was found that the atmospheric air of a vegetable storehouse is a natural environment of Micromycetes life, and the infection of carrots’ roots during their storage and preparation for trade is determined by the frequency of pathogenic fungi in the atmospheric air.
Author Joanna Micek
Joanna Micek,,
-
, Maria Kowalik (FoBaH / DoPPro)
Maria Kowalik,,
- Department of Plant Protection
Other language title versionsMonitoring of filamentous fungus Micromycetes in the atmospheric air of a vegetable store during the storage and preparation of Daucuscarota L. carrots for trade
Pages199-207
Publication size in sheets0.5
Book Łuczycka Deta (eds.): Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania 2019, 2019, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-951445-8-5, 324 p.
Keywords in Polishaeromykologia, grzyby strzępkowe, przechowalnia warzyw, marchew
Keywords in Englishaeromycology, filamentous fungi, vegetable storage warehouse, carrots
Abstract in PolishCelem podjętych badań była identyfikacja ilościowa i jakościowa propagul grzybów strzępkowych Micromycetes w powietrzu atmosferycznym przechowalni warzyw oraz wykazanie zagrożenia wobec marchwi Daucuscarota L, w czasie jej przechowywania w skrzyniopaletach oraz przygotowania do obrotu handlowego. Badania aeromykologiczne przeprowadzono w styczniu i lutym 2018 r., w przechowalni warzyw Dostawcy do firmy Amplus Sp. z o. o. Pomiary wykonano próbnikiem Microbio MB1 nad marchwią „brudną” w skrzyniopaletachi nad „czystą” przeznaczoną do obrotu handlowego. Z powietrza atmosferycznego wyosobniono ponad 1100 jednostek koloniotwórczychMicromycetes. Z największą frekwencją wystąpiłyalergogenne: Penicilliumexpansum, P. implcatum, P. frequentans, P. verrucosumv. verrucosum i P. stecki. Odnotowano obecność patogenów marchwi: A. alternata, A. dauci, B. cinerea, Ph. rostrupii. Stwierdzono, że powietrze atmosferyczne przechowalni warzyw jest naturalnym środowiskiem życia Micromycetes, a o zakażeniu korzeni marchwi w czasie jej przechowywania i przygotowania do obrotu handlowego, decyduje frekwencja grzybów patogenicznych w powietrzu atmosferycznym.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Udział procentowyJ. Micek: 50%, M. Kowalik: 50%
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?