Określenie denundacji odpływowej i prognoza zamulania kanału małopolskiego w systemie hydrotechnicznym stopnia wodnego Łączany

Agata Majerczyk , Bogusław Michalec

Abstract

The paper presents preliminary results of the research on the intensity of erosion processes in hydrologically uncontrolled catchment of Wilgoszcz Stream. The stream brings water to Małopolski Channel, which is part of a drainage system located on the right bank of the Vistula River in the area of the Łączany barrage. The volume of denudation was determined by DR-USLE method, Reniger-Debski method and Brański method. The results of calculated amount of average annual sediment transport show high diversity. Silting forecast is prepared according to the methodology specified by Wiśniewski and Kutrowski [20]. The sediment trap efficiency of the water reservoir is estimated with Churchill’s nomograph. Silting forecast shows that the expected lifetime of the water reservoirs depends on chosen method. The results can be varied over threefold.
Author Agata Majerczyk (FoEEaLS / DoHEaG)
Agata Majerczyk,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Bogusław Michalec (FoEEaLS / DoHEaG)
Bogusław Michalec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsDetermination of the intensity of erosion processes in small catchment of drainage system
Pages387-395
Publication size in sheets0.5
Book Traczewska Teodora M. (eds.): Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. T. 3, 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-750-4
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań procesów erozji w niekontrolowanej hydrologicznie zlewni potoku Wilgoszcz. Potok doprowadza wody do Kanału Małopolskiego, będącego elementem systemu odwodnieniowego zlokalizowanego na prawym brzegu Wisły, w rejonie stopnia wodnego Łączany. Wyznaczono wielkość erozji metodą USLE i określono denudację odpływową metodami: DR-USLE, Reniger-Dębskiego oraz Brańskiego. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie wyników obliczeń średniego rocznego transportu rumowiska. Prognoza zamulania, opracowana zgodnie z metodyką podaną w wytycznych [20], w której zdolność zbiornika do zatrzymywania rumowiska ustalono metodą Churchilla, wykazała, że czas zamulania, w zależności od metody określenia denudacji odpływowej, może różnić się ponad trzykrotnie.
URL http://www.eko-dok.pl/2013/45.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/144
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 27-07-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?