Określenie denundacji odpływowej i prognoza zamulania kanału małopolskiego w systemie hydrotechnicznym stopnia wodnego Łączany

Agata Majerczyk , Bogusław Michalec

Abstract

The paper presents preliminary results of the research on the intensity of erosion processes in hydrologically uncontrolled catchment of Wilgoszcz Stream. The stream brings water to Małopolski Channel, which is part of a drainage system located on the right bank of the Vistula River in the area of the Łączany barrage. The volume of denudation was determined by DR-USLE method, Reniger-Debski method and Brański method. The results of calculated amount of average annual sediment transport show high diversity. Silting forecast is prepared according to the methodology specified by Wiśniewski and Kutrowski [20]. The sediment trap efficiency of the water reservoir is estimated with Churchill’s nomograph. Silting forecast shows that the expected lifetime of the water reservoirs depends on chosen method. The results can be varied over threefold.
Autor Agata Majerczyk (IŚiG / IŚiG-KIWiG)
Agata Majerczyk
- Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
, Bogusław Michalec (IŚiG / IŚiG-KIWiG)
Bogusław Michalec
- Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Inne wersje tytułuDetermination of the intensity of erosion processes in small catchment of drainage system
Paginacja387-395
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Książka Traczewska Teodora M. (red.): Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. T. 3, 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-750-4
Streszczenie w języku polskimW pracy przedstawiono wyniki badań procesów erozji w niekontrolowanej hydrologicznie zlewni potoku Wilgoszcz. Potok doprowadza wody do Kanału Małopolskiego, będącego elementem systemu odwodnieniowego zlokalizowanego na prawym brzegu Wisły, w rejonie stopnia wodnego Łączany. Wyznaczono wielkość erozji metodą USLE i określono denudację odpływową metodami: DR-USLE, Reniger-Dębskiego oraz Brańskiego. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie wyników obliczeń średniego rocznego transportu rumowiska. Prognoza zamulania, opracowana zgodnie z metodyką podaną w wytycznych [20], w której zdolność zbiornika do zatrzymywania rumowiska ustalono metodą Churchilla, wykazała, że czas zamulania, w zależności od metody określenia denudacji odpływowej, może różnić się ponad trzykrotnie.
URL http://www.eko-dok.pl/2013/45.pdf
Identyfikator wewnętrznyWIŚIG/2013/144
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 27-07-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?