Charakterystyka fizykochemiczna win gronowych pozyskanych z czerwonych odmian winorośli®

Aneta Pater , Marek Zdaniewicz , Urszula Pelczar , Weronika Piechowicz

Abstract

The physicochemical properties of grapes determine the characteristics of wines obtained from them. Many factors affect the chemical composition of vine fruit. The work carried out must fermentation of three red grape varieties originating from the cold climate region. The presented research topic is even more important nowadays due to the ever-growing interest in the wine industry. The article presents the results of the research (fermentation kinetics, ethanol and sugar content as well as total and volatile acidity). Based on the results of the analysis, it was demonstrated between the variety of grapes and their impact on the quality of obtained wines.
Author Aneta Pater (FoFT / DoFTaTM)
Aneta Pater,,
- Department of Fermentation Technology and Technical Microbiology
, Marek Zdaniewicz (FoFT / DoFTaTM)
Marek Zdaniewicz,,
- Department of Fermentation Technology and Technical Microbiology
, Urszula Pelczar (FoFT / DoFTaTM)
Urszula Pelczar,,
- Department of Fermentation Technology and Technical Microbiology
, Weronika Piechowicz (FoFT / DoFTaTM)
Weronika Piechowicz,,
- Department of Fermentation Technology and Technical Microbiology
Other language title versionsPhysico-chemical characteristics of grape wines obtained from red vine varieties®
Journal seriesPostępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, ISSN 0867-793X, (0 pkt)
Issue year2019
No2
Pages80-84
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwino, czerwone winogrona, kwasowość, fermentacja
Keywords in Englishwine, red grapes, acidity, fermentation
Abstract in PolishWłaściwości fizykochemiczne winogron determinują cechy pozyskanych z nich win. Na skład chemiczny owoców winorośli wpływa wiele czynników. W pracy przeprowadzono fermentację moszczu trzech odmian czerwonych winogron pochodzących z regionu klimatu chłodnego. Przedstawiony temat badań jest istotny w dzisiejszych czasach, ze względu na ciągle rosnące zainteresowanie przemysłem winiarskim. W artykule przedstawione zostały wyniki badań (kinetyka fermentacji, zawartość etanolu, cukru oraz kwasowość ogólna i lotna). Na podstawie wyników analiz wykazano międzyodmianową różnorodność winogron i ich wpływ na jakość pozyskanych win.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?