Forecasting heat stress in dairy cattle in selected barn zones with the help of THI and THIadj indexes

Piotr Herbut , Sabina Angrecka

Abstract

The paper presents the influence of temperature, relative air humidity, air movement velocity and solar radiation on forecasting the risk of heat stress in dairy cows in a free-stall barn during hot weather seasons. THI and adjusted THI indexes were calculated for the periods in which the air temperature exceeded 28°C in the barn, and when it reached 25°C. Based on the THI values obtained during the heat, which ranged from 63 to 83, the occurrence of heat stress in cattle was stated. Heat stress also caused a decrease in milk yield, from about 22 kg to about 18 kg in the technological group. The calculated THIadj values (83 to 90), taking into account the solar radia-tion and air movement velocity, indicated also the occurrence of health-threatening conditions for cattle. On the fourth day of heat the maximum daily value of THI in the first measurement point was 83 with THIadj of 90, while in the second point THI was 82 and THIadj was 87. This indicated the occurrence of significant differences in microclimatic conditions in the occupied zone of the same technological group. The influence of investigated microclimate factors on the formation of THIadj in the researched zone of the barn was stated. No proper method of its determination was also stated. The analysis of the impact of air movement velocity on THIadj value (P<0.05) and the solar radiation (P<0.05) demonstrated the importance of these parameters in forecasting heat stress in cows in the barn.
Author Piotr Herbut (FoEEaLS / DoRC)
Piotr Herbut,,
- Department of Rural Construction
, Sabina Angrecka (FoEEaLS / DoRC)
Sabina Angrecka,,
- Department of Rural Construction
Other language title versionsPrognozowanie stresu cieplnego u bydła mlecznego w wybranych strefach obory za pomocą wskaźników THI i THIadj
Journal seriesAnnals of Animal Science, ISSN 1642-3402, (A 20 pkt)
Issue year2013
Vol13
No4
Pages837-848
Publication size in sheets0.55
Keywords in Englishdairy cattle, heat stress, THI, LWSI, resting boxes
ASJC Classification3403 Food Animals; 3404 Small Animals; 1103 Animal Science and Zoology
Abstract in PolishPraca przedstawia wpływ prędkości ruchu powietrza oraz natężenia promieniowania słonecznego na prognozowanie ryzyka wystąpienia stresu cieplnego u krów w oborze wolnostanowiskowej. Wskaźniki THI oraz adjusted THI zostały obliczone dla okresów, w których temperatura powietrza w oborze przekraczała 28ºC oraz gdy dochodziła do 25ºC. W oparciu o uzyskane wartości wskaźnika THI podczas upału, wynoszące od 63 do 83, stwierdzono wystąpienie stresu cieplnego u bydła. Stres cieplny spowodował także spadek mleczności z około 22 kg do około 18 kg w grupie technologicznej. Obliczone wartości wskaźnika THIadj (od 83 do 90), uwzględniające natężenie promieniowania słonecznego i prędkość ruchu powietrza, wskazały również na wystąpienie warunków zagrażających zdrowiu bydła. W czwartym dniu upałów maksymalny dobowy wskaźnik THI w pierwszym punkcie pomiarowym wynosił 83, THIadj 90, w punkcie drugim THI wynosiło 82, a THIadj 87. Wskazało to na występowanie znacznego zróżnicowania warunków mikroklimatycznych w obszarze przebywania tej samej grupy technologicznej. Stwierdzono wpływ analizowanych czynników mikroklimatu powietrza na kształtowanie się THIadj w badanym obszarze obory oraz brak właściwej metody jego określania. Analiza wpływu prędkości ruchu powietrza na wartość THIadj (P<0,05) oraz natężenie promieniowania słonecznego (P<0,05) wykazała istotność tych parametrów w prognozowaniu stresu cieplnego krów w oborze.
DOIDOI:10.2478/aoas-2013-0029
URL http://www.researchgate.net/publication/270176782_Forecasting_Heat_Stress_in_Dairy_Cattle_in_Selected_Barn_Zones_with_the_Help_of_Thi_and_Thiadj_Indexes__Prognozowanie_Stresu_Cieplnego_U_Byda_Mlecznego_W_Wybranych_Strefach_Obory_Za_Pomoc_Wskanikw_Thi_I_Thiadj
Internal identifierWIŚIG/2013/182
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 13; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.365; WoS Impact Factor: 2013 = 0.419 (2) - 2013=0.397 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?