Wpływ zróżnicowanych warunków przechowywania na jakość właściwości przechowalnicze gruszek odmiany lukasówka

Jan Błaszczyk , Beata Ochał

Abstract

The study was conducted during two storage seasons. The Alexander Lucas pears were stored for 150 days at a temperature of 0–0,5o C in a common cold storage with normal atmosphere (NA) and a store with controlled atmosphere (CA): 0,8% CO2 :2% O2 , 1,5% CO2 :2% O2 and 2% CO2 :2% O2 . Following storage, the pears were removed from the cold store and were left to stay and mature for 7 days at a temperature of 17o C (simulated shelf-life). Measurements were performed after harvest, directly after storage and after simulated shelflife. The following parameters were determined for the pears: flesh firmness, soluble solids content and titratable acidity. The occurrence of storage related diseases was also monitored. Storage conditions influenced the quality of stored pears. Controlled atmosphere proved to be more efficient than normal atmosphere in maintaining their high quality: the fruit exhibited better firmness and smaller losses of titratable acidity and lower susceptibility to fungal and physiological diseases.
Author Jan Błaszczyk (FoH / DoPaAp)
Jan Błaszczyk,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Beata Ochał (FoH / DoPaAp)
Beata Ochał,,
- Department of Pomology and Apiculture
Other language title versionsInfluence of storage conditions on the quality and storability of Aleksander Lucas pears
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No20
Pages243-252
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishowoce, kontrolowana atmosfera, normalna atmosfera, symulowany obrót, jakość
Keywords in Englishfruits, controlled atmosphere, normal atmosphere, shelf life, quality
Abstract in PolishBadania przeprowadzono w dwóch sezonach przechowalniczych. Gruszki odmiany Lukasówka przechowywano przez 150 dni w temperaturze od 0 do 0,5o C w warunkach chłodni zwykłej (normalna atmosfera) oraz w trzech różnych składach kontrolowanej atmosfery: 0,8% CO2 i 2% O2 , 1,5% CO2 i 2% O2 , 2% CO2 i 2% O2 . Po wyjęciu z chłodni owoce poddano dojrzewaniu w warunkach symulowanego obrotu handlowego przez 7 dni w temperaturze 17o C. Jakość gruszek oceniano bezpośrednio po zbiorze, po przechowywaniu oraz po okresie dojrzewania. Oznaczano jędrność miąższu, zawartość ekstraktu, kwasowość ogólną oraz określano występowanie chorób przechowalniczych. Warunki kontrolowanej atmosfery w porównaniu z warunkami atmosfery normalnej skuteczniej wpływały na zachowanie wysokiej jakości przechowywanych gruszek. Przejawiało się to między innymi lepszą jędrnością gruszek, mniejszymi stratami kwasowości oraz mniejszą wrażliwością owoców na choroby przechowalnicze
URL http://www.episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_3.pdf
Internal identifierWBIO/2013/92
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?