Działania centrum doradztwa rolniczego na rzecz turystyki wiejskiej

Agnieszka Brelik , Małgorzata Bogusz

Abstract

Department of Agricultural Advisory Centre in Krakow from the start an active part in the cooperation of supporting development of rural tourism by offering consulting and expert assistance to representatives of institutions (LGD), which actively from the begin­ning shall support rural tourism in their areas, as well as advisors that work with LGD, or local governments. In the present study are listed the most important tasks performed by the Kraków branch, it should be noted that the staff-experts for everyday work for the development of rural tourism stakeholders by providing expert information. Observing the course of the Krakow branch of activity can be seen that their consulting and expert assistance with the time range covered the entire country.
Author Agnieszka Brelik
Agnieszka Brelik,,
-
, Małgorzata Bogusz (FoAaE / IoEcoSoc)
Małgorzata Bogusz,,
- Institute of Economic and Social Sciences
Other language title versionsActivities of Agricultural Advisory Centre for rural tourism
Journal seriesZagadnienia Doradztwa Rolniczego, ISSN 1232-3578, (B 10 pkt)
Issue year2013
No1
Pages90-97
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishturystyka wiejska, marketing, Centrum Doradztwa Rolniczego, lokalne grupy działania
Keywords in Englishrural tourism, marketing, Agricultural Advisory Centre
Abstract in PolishZarówno turystyka wiejska jak i agroturystyka od kilkunastu lat prężnie się rozwijają. Od­bywa się to w szczególności dzięki pojedynczemu oferentowi usług turystycznych na wsi, gdzie wysoka jakość usług połączona z odpowiednimi umiejętnościami interpersonalny­mi powoduje, ze turyści chętnie korzystają z wypoczynku na obszarach wiejskich. Znaczą­cy udział w rozwoju turystyki wiejskiej i podnoszeniu jakości usług turystycznych mają Lokalne Grupy Działania (LGD), które mocno zaangażowały się w rozwój i promowanie turystyki wiejskiej. Dlatego też Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie re­alizuje obszerny wachlarz zadań skierowanych do Lokalnych Grup Działania. W opraco­waniu podjęto próbę oceny roli Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie, Oddział w Krakowie we wspieraniu rozwoju turystyki wiejskiej poprzez Lokalne Grupy Działania (LGD).
Internal identifierWRE/2013/180
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?