Wymiana ciepła między nieizolowaną termicznie oborą a gruntem w badaniach eksperymentalnych

Wacław Bieda , Jan Radoń , Grzegorz Nawalany

Abstract

The paper presents the results of two-year studies conducted in real operating conditions of a non-insulated and unheated barn for 120 cows. As a result, it was possible to determine temperature fields in the ground beneath the floor and around the building, as well as to define heat flux directions. It was concluded that there is no analogy between temperature fields and heat flux directions with the heated buildings. In colder periods of the year, the heat accumulated in the ground is emitted to the inside of the building; in the summer, the ground absorbs the excess of heat from the building. The final conclusion was that the foundations should be insulated vertically.
Author Wacław Bieda (FoEEaLS / DoRC)
Wacław Bieda,,
- Department of Rural Construction
, Jan Radoń (FoEEaLS / DoRC)
Jan Radoń,,
- Department of Rural Construction
, Grzegorz Nawalany (FoEEaLS / DoRC)
Grzegorz Nawalany,,
- Department of Rural Construction
Other language title versionsHeat exchange between non-insulated barn and the ground in experimental research
Journal seriesBudownictwo i Architektura, ISSN 1899-0665, (B 6 pkt)
Issue year2013
Vol12
No3
Pages35-38
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpola temperatury, kierunki strumieni cieplnych, pionowa izolacja termiczna
Keywords in Englishtemperature fields, heat flux directions, vertical thermal insulation
Abstract in PolishDwuletnie badania przeprowadzone w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych nieogrzewanej i nieizolowanej termicznie obory dla 120 krów umożliwiły rozpoznanie pól temperatury w gruncie pod posadzką i w otoczeniu oraz określenie kierunków strumieni cieplnych. Stwierdzono brak analogii pól temperatury i kierunków strumieni cieplnych w stosunku do budynków ogrzewanych. W zimnych porach roku ciepło zakumulowane w gruncie jest oddawane do pomieszczenia, a latem grunt jest odbiornikiem nadmiaru ciepła z pomieszczenia. Ustalono, że właściwe miejsce dla izolacji termicznej „stanu zerowego” to pionowa powierzchnia fundamentów.
URL http://wbia.pollub.pl/files/85/attachment/vol12(3)/035-38.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/194
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?