Charakter więzi rodzinnych we współczesnej rodzinie wiejskiej na podstawie wybranych wskaźników zastosowanych w badaniach własnych

Wioletta Knapik

Abstract

Article describes the family ties in contemporary rural families. Cultural transformation and globalization have a lof of influence on social ties of rural family life. The researchers point to a weakening of family ties in connection with preferred individual values. Partial results of research (only regarding to family ties) in this paper represents. The research carried out in six rural communities of south Poland: Busko-Zdrój, Ciężkowice, Kazimierza Wielka, Krościenko on Dunajec River, Wieliczka, Zielonki (małopolskie and świętokrzyskie voivodeship). The communities are differentiated regarding to social, economic and demographic factors. The main objective of the study was to fix the importance of family ties to formulate indicators and the attributes of a model of rural family life. On the basis of analysis the family ties are rather durable. The respondents have permanent contacts with their parents, their siblings, as well as with their children who live outside families. These children if necessary – they can always care of their parents. The respondents have rather seldom contacts with other relative, but these contacts seem to be durable. Respondents have a greater trust in their family members.
Author Wioletta Knapik (FoAE / IoEcoSoc)
Wioletta Knapik,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsFamily ties in contemporary rural family on the basis of the indicators chosen for research
Journal seriesWies i rolnictwo (in English: Village and Agriculture), ISSN 0137-1673, (B 14 pkt)
Issue year2013
No1(158)
Pages82-100
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishwspółczesna rodzina wiejska, więzi społeczne, obszary wiejskie
Keywords in Englishcontemporary rural family, social ties, rural areas
Abstract in PolishArtykuł został poświęcony problematyce więzi rodzinnych we współczesnych rodzinach wiejskich. Przeobrażenia stylu życia rodzin wiejskich pod wpływem globalizacji kulturowej oddziałują również na więzi społeczne. Badacze wskazują na osłabianie się więzi rodzinnych w związku z preferencją wartości indywidualistycznych. W artykule przedstawiono częściowe wyniki (tylko te dotyczące więzi rodzinnych) z przeprowadzonych badań w sześciu celowo dobranych gminach wiejskich południowej Polski: Busko-Zdrój, Ciężkowice, Kazimierza Wielka, Krościenko n/Dunajcem, Wieliczka, Zielonki (województwo małopolskie i świętokrzyskie). Głównym celem badań było ustalenie modelu współczesnej rodziny wiejskiej, determinowanego charakterem więzi rodzinnych. Sformułowano wskaźniki, a na ich podstawie określono model rodziny. Na podstawie analizy badań przeprowadzonych na terenach wiejskich można stwierdzić, iż w badanych gminach, zróżnicowanych pod kątem czynników społeczno-demograficzo-gospodarczych, więzi rodzinne są raczej trwałe. Respondenci utrzymują stałe kontakty ze swoimi rodzicami, rodzeństwem, jak również z dziećmi zamieszkałymi poza rodzinnym domem, na których – w razie potrzeby – mogą zawsze liczyć. Z dalszą rodziną widują się rzadziej, ale kontakty te mają charakter stały. Respondenci darzą zaufaniem swoich współmałżonków i najbliższych członków rodziny.
URL http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=6df37bbf-9e41-4213-b7ae-0ea7405fcd5b&articleId=a1f1add8-6863-4459-9115-42067958fb22
Internal identifierWRE/2013/175
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?