Otrzymywanie suspensji polimerowych zawierających nanocząstki srebra do zastosowań rolniczych

Agnieszka Sobczak-Kupiec , Bożena Tyliszczak , Katarzyna Bialik-Wąs , Dagmara Malina , Zbigniew Burgieł

Abstract

In a study of new, safe fungicydes important are metallic nanoparticles. Nanosilver through nanometer dimensions has a much stronger compared to the biochemical activity of the silver ion, so much more efficiently fights bacteria, viruses and fungi. The biocidal activity of the silver nanoparticles is dependent on the size and shape of the particles. This paper presents a method to producepolymerie suspension of silver nanoparticles. Analysis was conducted of FT-IR and UV-VIS. Also, was developed Characteristics derrived preparations: determination of particle size analysis by DLS and morpohology - SEM images.
Author Agnieszka Sobczak-Kupiec
Agnieszka Sobczak-Kupiec,,
-
, Bożena Tyliszczak
Bożena Tyliszczak,,
-
, Katarzyna Bialik-Wąs
Katarzyna Bialik-Wąs,,
-
, Dagmara Malina
Dagmara Malina,,
-
, Zbigniew Burgieł (FoH / DoPProt)
Zbigniew Burgieł,,
- Department of Plant Protection
Pages204-207
Publication size in sheets0.5
Book Steller Ryszard, Żuchowska Danuta (eds.): Modyfikacja polimerów stan i perspektywa w roku 2013, 2013, TEMPO s.c., ISBN 978-83-86520-19-0, 519 s.
Keywords in Polishnanosrebro, nanotechnologia
Abstract in Polishw poszukiwaniach nowych, bezpiecznych fungicydów duże nadzieje wiąże się z wysoką aktywnością fungistatyczną nanocząsteczek metalicznych, Nanosrebro dzięki nanometrycznym rozmiarom posiada o wiele silniejszą aktywność biochemiczną w porównaniu ze srebrem jonowym, dzięki czemu zdecydowanie efektywniej zwalcza bakterie, wirusy i grzyby. Biobójcza aktywność nanocząsteczek srebra jest zależna od rozmiaru i kształtu drobin. W pracy przedstawiono metodę otrzymywania polimerowych suspensji nanocząsteczek srebra. Została przeprowadzona analiza widm FT-IR i UV-Vis. Ponadto, została opracowana charakterystyka fizykochemiczna uzyskanych preparatów, oznaczenie wielkości cząstek metodą DLS oraz analiza mofrologii - zdjęcia SEM.
Internal identifierWBIO/2013/101
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 27-05-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Additional fields
FinansowanieBadania były finansowane z budżetu na naukę w latach 2013-2014 - nr IP2012 062872.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?