Wpływ stresu solnego na kultury in vitro begonii

Bożena Pawłowska

Abstract

Salt stress is one of the main factors contributing to damage of plants in horticulture and tree die-out in cities. The present experiments demonstrated usefulness of an in vitro technique for the studies of the reaction of begonia adventitious shoots to salinity caused by calcium chloride and sodium chloride. Plants were cultured on 50% MS medium containing 5 µM BA and 0.5 µM NAA, pH 5.8 supplemented with NaCl or CaCl2 at concentrations ranging from 0–400 mM. The in vitro studies confirmed a high sensitivity of begonia to salinity. Sodium chloride or calcium chloride at concentrations exceeding 100 mM abolished regeneration and caused die-out of shoots. At lower concentrations (12.5–50 mM), harm caused by NaCl was smaller in comparison with CaCl2 , and NaCl enhanced shoot multiplication index. The chlorides under study at a concentration of 100 mM suppressed fresh weight growth index. Dry mass content in begonia shoots increased with the rise in salt concentration in the medium.
Author Bożena Pawłowska (FoH / DoOP)
Bożena Pawłowska,,
- Department of Ornamental Plants.
Other language title versionsEffect of salt stress on begonia in vitro cultures
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No20
Pages145-152
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzasolenie, NaCl, CaCl 2, Begonia corallina, namnażanie, in vitro
Keywords in Englishsalinity, NaCl, CaCl 2, Begonia corallina, multiplication, in vitro
Abstract in PolishStres solny jest jednym z głównych czynników powodujących uszkodzenia roślin w uprawach ogrodniczych, a także zamieranie drzew w miastach. Przeprowadzone doświadczenia wykazały przydatność techniki in vitro do badania reakcji pędów przybyszowych begonii koralowej na zasolenie spowodowane chlorkiem wapnia i sodu. Rośliny były uprawiane na pożywce 50% MS, zawierającej 5 µM BA oraz 0,5 µM NAA, o pH 5,8 wzbogaconej dodatkowo o NaCl lub CaCl2 (w stężeniach 0–400 mM). Badania in vitro potwierdziły wysoką wrażliwość begonii na zasolenie. Przy stężeniu chlorku sodu lub wapnia powyżej 100 mM obserwowano brak regeneracji i zamieranie pędów. W niższych stężeniach (12,5–50 mM) zaobserwowano mniejszą szkodliwość NaCl w porównaniu do CaCl2 , a NaCl wpływał stymulująco na współczynnik namnażania pędów. Wykazano hamujący wpływ 100 mM stężenia badanych chlorków sodu i wapnia na współczynnik przyrostu świeżej masy. Wraz ze wzrostem koncentracji soli w pożywce zwiększała się zawartość suchej masy w pędach begonii.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_3.pdf
Internal identifierWBIO/2013/65
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?