Ocena możliwości wykorzystania map przewodności elektrycznej gleby do szacowania zróżnicowania potencjalnego plonu roślin

Mirosław Zagórda , Paweł Kiełbasa , Pavel Findura , Miroslav Žitňák

Abstract

The article presents the results of research aimed at determining the relationship between the spatial differentiation of soil electrical conductivity and the variability of harvested crop from the last seven years. Soil electrical conductivity was measured using an EM38 probe. Comparison of maps of the spatial variability of soil electrical conductivity and average yields over many years showed compliance of designated areas. Therefore, the use of these measurements as an alternative basis for making technological decisions in the absence of information on yielding is possible and allows to identify the diversity of productivity in a given field.
Author Mirosław Zagórda (FoPaPE / IoMEEaPP)
Mirosław Zagórda,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Paweł Kiełbasa (FoPaPE / IoMEEaPP)
Paweł Kiełbasa,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Pavel Findura
Pavel Findura,,
-
, Miroslav Žitňák
Miroslav Žitňák,,
-
Other language title versions Evaluation of the possibility of using soil electrical conductivity maps to estimate the diversity of potential crop yields
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol96
No2
Pages71-74
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzewodność elektryczna gleby, mapy przestrzennej zmienności, plonowanie roślin, GPS, rolnictwo precyzyjne
Keywords in Englishsoil electrical conductivity, maps of spatial variability, yielding plants, GPS, precision farming
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wyniki badań, których celem było określenie związku między przestrzennym zróżnicowaniem przewodności elektrycznej gleby, a zmiennością wartości zebranych plonów w ciągu ostatnich siedmiu lat. Przewodność elektryczna gleby została zmierzona przy użyciu sondy EM38. Porównanie map przestrzennej zmienności przewodności elektrycznej gleby i średnich plonów z wielolecia wykazało zgodność wyznaczonych obszarów. Dlatego zastosowanie tych pomiarów jako alternatywnej podstawy do podejmowania decyzji technologicznych przy braku informacji o plonowaniu jest możliwe i pozwala zidentyfikować różnorodność produktywności na danym polu.
DOIDOI:10.15199/48.2020.02.16
URL http://sigma-not.pl/publikacja-124689-2020-2.html
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?