Rolnictwo i gospodarstwa rolne w miastach - znaczenie i zakres zjawiska

Wojciech Sroka

Abstract

This article touches upon issues connected with the significance of agriculture in cities. The obtained results show that the areas of UAA (comprise about 43.5% of urban areas in general), the number of urban farms (7.8% of individual farms in Poland are urban farms), the level of employment as well as the connection of urban farms with market (about 30.0% of urban farms sells more than 99.0% of their obtained production), have an enormous potential for agriculture in urban areas.
Author Wojciech Sroka (FoAE / IoEcoSoc)
Wojciech Sroka,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsAgriculture and urban farms in cities - focus on the significance and the scope of this phenomenon
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No3
Pages317-322
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmiejskie gospodarstwa rolne, miejskie rolnictwo
Keywords in Englishurban farms, urban agriculture
Abstract in PolishCelem badań była ocena produkcyjnego znaczenia gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie miast, a także wskazanie najważniejszych historycznych uwarunkowań marginalizacji funkcji rolniczych w miastach. Badania prowadzono z wykorzystaniem wskaźników struktury i dynamiki. Uzyskane wyniki wykazały, iż zarówno powierzchnia UR (udział UR stanowi około 43,5% powierzchni miejskich gruntów ogółem), liczba miejskich gospodarstw (7,8% ogółu gospodarstw indywidualnych w Polsce to gospodarstwa miejskie), jak i poziom zatrudnienia oraz powiązanie z rynkiem (około 30% miejskich gospodarstw sprzedaje ponad 99% wytworzonej produkcji) świadczą o dużym potencjale rolnictwa w miastach.
URL http://rn.seria.com.pl/rn/category/24-15-3.html?download=1142:15-3-sroka
Internal identifierWRE/2013/260
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*6 (2016-03-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?