Quality and nutritional value of silage made of meadow grass mowed with and without conditioners

Adam Radkowski , Maciej Kuboń

Abstract

The research was carried out in 2011-2013 in a farm producing meadow grass silage in the form of cylindrical bales. The objective of the research was to determine the quality and value of the nutrititional values of silage depending on drying ensiled meadow grass influenced by the use of a tine-type conditioner and a roller mill. Three variants of mowing were assumed: without conditioner, with a tine-type conditioner and with a roller mill. A basic chemical composition was marked in silage with a standard method and the content of organic acids with the use of gas chromatograph. Nutritional value of silage was assessed in Flieg-Zimmer scale. It was found out that mowing green forage with the use of a conditioner favourably influences the quality of silage. Silage obtained from green forage, which was mowed with the use of a tine-type conditioner had the highest content of dry mass (415.7 g·kg-1), a slightly lower content of dry mass was reported upon the use of a roller mill (365.6 g·kg-1), and the lowest for green forage silage mowed without a conditioner (274.2 g·kg-1). Appropriate degree of drying was an essential element influencing the course of the ensilaging process and the silage quality.
Author Adam Radkowski (FoAE / IoPP)
Adam Radkowski,,
- Institute of Plant Production
, Maciej Kuboń (FoPaPE / IoAEaI)
Maciej Kuboń,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsJakość i wartość pokarmowa kiszonek z runi łąkowej koszonej z użyciem i bez kondycjonerów
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No4 (148)
Pages127-132
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkiszonka, spulchniacz, zgniatacz, jakość, wartość pokarmowa
Keywords in Englishsilage, conditioner, mill, quality, nutrititional value
Abstract in PolishBadania prowadzono w latach 2011-2013 w gospodarstwie produkującym kiszonkę z runi łąkowej w postaci bel cylindrycznych. Celem badań było określenie jakości i wartości pokarmowej kiszonek w zależności od podsuszenia zakiszanej runi łąkowej pod wpływem zastosowania spulchniacza palcowego i zgniatacza walcowego. W badaniach założono trzy warianty koszenia: bez kondycjonera, ze spulchniaczem palcowym i ze zgniataczem walcowym. W kiszonkach oznaczono podstawowy skład chemiczny metodą standardową, a zawartość kwasów organicznych za pomocą chromatografu gazowego. Wartość pokarmową kiszonek oceniono w skali Fliega-Zimmera. Stwierdzono, że koszenie zielonki z użyciem kondycjonera korzystnie wpływa na jakość kiszonek. Kiszonki uzyskane z zielonki, którą skoszono z użyciem spulchniacza palcowego, miały największą zawartość suchej masy (415,7 g·kg-1), nieco mniejszą zawartość suchej masy odnotowano po zastosowaniu zgniatacza walcowego (365,6 g·kg-1), a najmniejszą ilość miały kiszonki z zielonki koszonej bez kondycjonera (274,2 g·kg-1). Odpowiedni stopień podsuszenia był istotnym elementem wpływającym na przebieg procesu zakiszania oraz jakość kiszonki.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/en/148/IR(148)_3524_en.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/59
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?