Heterogeneity of the Regional Knowledge Based Economy in the Visegrad Group

Joanna Szarek

Abstract

The concept of knowledge based economy is associated with the multi-aspect development of the region. The area of research within such a defined economy gives the possibility of a multidimensional interregional analysis taking into account a diverse range of diagnostic variables. The aim of the study is to present the heterogeneity of the thirty-five regions of the Visegrad Group in the level of development of a knowledge based economy. Based on the analysis, the hypothesis was confirmed: in addition to the metropolitan regions, the regions closer to the Western European markets have a highly developed knowledge based economy.
Author Joanna Szarek (FoAaE / DoEaFE)
Joanna Szarek,,
- Department of Economics and Food Economy
Pages213-226
Publication size in sheets10.65
Book Borcuch Artur, Krzysztofek Anna (eds.): Ekonomia, finanse i zarządzanie. Problemy teoretyczne i praktyczne, 2019, AT Wydawnictwo, ISBN 978-83-66445-10-9, 238 p.
Keywords in Englishknowledge based economy, regional economy, regions of the Visegrad Group
Abstract in PolishPojęcie gospodarki opartej na wiedzy wiąże się z wieloaspektowym rozwojem regionu. Obszar badań w obrębie tak definiowanej gospodarki daje możliwość wielowymiarowej analizy międzyregionalnej przy uwzględnieniu zróżnicowanej gamy zmiennych diagnostycznych. Celem opracowania jest przedstawienie heterogeniczności trzydziestu pięciu regionów Grupy Wyszehradzkiej w poziomie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonano potwierdzenia hipotezy: obok regionów metropolitalnych również regiony bliższe rynkom Europy Zachodniej mają wysoko rozwiniętą gospodarkę opartą na wiedzy.
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?