Analysis of Seed Yielding, Thousand Kernel Weight and Germination Capacity in Selected Forms of Poa pratensis L

Adam Radkowski , Iwona Radkowska , Maria Fiszer-Skrzyńska

Abstract

In years 2010–2011 in the areas of the Plant Breeding Station of Polanowice near Krakow (220 m a.s.l.) a field study was conducted in order to assess diversity in seed production potential, thousand kernel weight and germination capacity among different forms of common meadow grass. The study covered 31 different forms of common meadow-grass including 28 families of the Eska 46 cultivar, 2 ecotypes and 1 strain. The experiment was established by planting the grasses (solitaries) in rows 40 m of length and every 40 cm in the row. The rows of experimental objects were 2.20 m apart. It is known from literature that this species cultivated as seed crop gives low seed production and the yields would differ substantially among cultivars. The study demonstrated considerable differentiation in seed yield among all the forms, which was confirmed by high coefficient of variation scores, between 32.5 % (group III) and 55.3 % (group II). Seed production extended from 13 kg ha–1for the family E24 to 100 kg ha–1for the ecotype EK. POLWAMOD 193 143 714. The variation of germination capacity was between 12.8 % for group III and 15.9 % for group II. The only low variation in thousand kernel weight was noted within the analysed forms of Poa pratensis.
Author Adam Radkowski (FoAE / IoPP)
Adam Radkowski,,
- Institute of Plant Production
, Iwona Radkowska
Iwona Radkowska,,
-
, Maria Fiszer-Skrzyńska
Maria Fiszer-Skrzyńska,,
-
Other language title versionsAnaliza plonu nasion. masy tysiąca nasion i zdolności kiełkowania wybranych form Poa pratnis L.
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No3
Pages315-322
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPoa pratensis, ekotyp, zdolność kiełkowania
Keywords in EnglishPoa pratensis, ecotype, germination capacity
Abstract in PolishW latach 2010–2011 na terenie Stacji Hodowli Roślin w Polanowicach koło Krakowa (220 m n.p.m.) przeprowadzono doświadczenie polowe, którego celem była ocena zróżnicowania różnych form wiechliny łąkowej pod względem potencjału nasiennego, masy tysiąca nasion i zdolności kiełkowania. Badaniami objęto 31 form wiechliny łąkowej, w tym 28 rodzin odmiany Eska 46, 2 ekotypy oraz jeden ród. Doświadczenie założono przez sadzenie roślin (pojedynczych) w rzędach o długości 40 m, w odstępach 40 cm w rzędzie. Odległość między rzędami badanych obiektów wynosiła 2,20 m. Literatura fachowa wskazuje, że gatunek ten w uprawie nasiennej daje niskie plony oraz plony te są bardzo zróżnicowane między odmianami. W badaniach wykazano w przypadku plonu nasion duże zróżnicowanie, co znalazło potwierdzenie w wysokich wartościach współczynnika zmienności w zakresie od 32,5 % (III grupa) do 55,3 (II grupa). Plon nasion wahał się od 13 kg ha–1u rodziny E24 do 100 kg ha–1w przypadku ekotypu EK. POLWAMOD 193 143 714. Zmienność zdolności kiełkowania wahała się od 12,8 % w przypadku trzeciej grupy do 15,5 % w drugiej grupie. Jedynie małą zmienność odnotowano w przypadku masy tysiąca nasion u analizowanych form Poa pratensis.
DOIDOI:10.2428./ecea.2013.20(03)030
Internal identifierWRE/2013/201
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?