Microbiological hazard to the environment posed by the groundwater in the vicinity of municipal waste landfill site

Krzysztof Frączek , Jacek Grzyb , Dariusz Ropek

Abstract

In the area and environs of the municipal waste dump Barycz in Krakow, all analyzed groundwater samples, taken from piezometers C-1, P-3, P-6, P-8 and G revealed occurrence of bacteria - indicators of bad sanitary conditions. Even periodical pollution of groundwater results in its bad quality. Presence of fecal Coliform bacteria indicates on anthropogenic origin of the groundwater contamination. The number of cfu of fecal Coliform bacteria in water samples taken from piezometers was decreasing with growing distance from the waste dump borders. However, even in a 1230 m distance north from borders of the waste dump in the piezometer G, in spite of the absence of fecal Coliform bacteria, bad sanitary condition was ascertained, according to other microbiological indicators.
Author Krzysztof Frączek (FoAaE / DoM)
Krzysztof Frączek,,
- Department of Microbiology
, Jacek Grzyb (FoAE / DoM)
Jacek Grzyb,,
- Department of Microbiology
, Dariusz Ropek (FoAE / DoAEP)
Dariusz Ropek,,
- Department of Agricultural Environment Protection
Other language title versionsZagrożenia mikrobiologiczne dla środowiska powodowane przez wody podziemne w strefie oddziaływania składowiska odpadów komunalnych
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S, [Ecological Chemistry and Engineering S], ISSN 1898-6196, (A 15 pkt)
Issue year2011
Vol18
No2
Pages211-221
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzanieczyszczenia mikrobiologiczne, wody podziemne, odciek
Keywords in Englishmicrobial contamination, groundwater, landfill leachate
ASJC Classification2304 Environmental Chemistry; 2305 Environmental Engineering
Abstract in PolishNa terenie i w okolicy składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie we wszystkich badanych wodach podziemnych, pobieranych z piezometrów C-1, P-3, P-6, P-8 i G, stwierdzono występowanie bakterii - wskaźników złego stanu sanitarnego. Nawet okresowe zanieczyszczenie wód podziemnych kwalifikuje je do kategorii złej jakości. Obecność bakterii coli typu kałowego wskazuje na antropogenne pochodzenie zanieczyszczeń wód podziemnych. Liczba baterii coli typu fekalnego w wodach pobieranych z piezometrów zmniejszała się wraz ze wzrostem odległości od granic składowiska. Jednak nawet w odległości 1230 m na północ od obrzeży sektorów składowiska w piezometrze G, pomimo braku w nim bakterii coli typu fekalnego, stwierdzono zły stan sanitarny wody podziemnej na podstawie innych wskaźników mikrobiologicznych.
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.478; WoS Impact Factor: 2011 = 0.423 (2) - 2012=0.48 (5); WoS Citations = 3
Citation count*2 (2016-07-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?