Transformacja fali powodziowej w warunkach renaturyzacji rzeki Nidy i jej doliny

Andrzej Strużyński

Abstract

The Nida River flows in Świętokrzyskie district over the valley which is used mostly by agriculture. At present in it’s lower run the river is quite danger during floods due to the lack of small retention. This could be easily restored after removing of the embankments. After the increase of the retention by the opening of the valley areas, the reflection of the river itself on the close to nature run was calculated. In the paper the results of the flooded zones on the reach length of 10.3 km are presented. For the case 103 cross-sections distributed every 100 meters were prepared. The simulations of flooding by discharges between 1 m3 · s–1 and Q1% were performed.
Author Andrzej Strużyński (FoEEaLS / DoHEaG)
Andrzej Strużyński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsTranformation of flood wave after renaturyzation of Nida river and Valey
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No1
Pages115-126
Publication size in sheets0.55
Article number10
Keywords in PolishNida, odcinek uregulowany, odcinek bliski naturze, zasięg zalewu
Keywords in EnglishNida River, regulated reach, close-to-nature reach, inundation zones.
Abstract in PolishRzeka Nida płynie w województwie świętokrzyskim po obszarach zagospodarowanych przeważnie rolniczo. W chwili obecnej stwarza w dolnym biegu duże zagrożenie powodziowe, m.in. ze względu na brak małej retencji, która może być dostępna po likwidacji zbędnych obwałowań przeciwpowodziowych. Obliczono wpływ zwiększenia retencji poprzez otwarcie doliny na odcinku od Rębowa do Pińczowa na bezpośrednio poniżej leżące obszary Nidy nieuregulowanej. Za pomocą programu HEC-RAS wykonano obliczenia zasięgu zalewu 10,3 km odcinka rzeki. W tym celu przygotowano 103 przekroje poprzeczne odległe od siebie o średnio 100 m. Symulację wykonano dla szerokiego zakresu przepływów od 1m3 · s–1 do Q1%.
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/15/2013/000150201300012000010011500126.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/29
Languagepl polski
File
Transformacja fali powodziowej w warunkach renaturyzacji rzeki Nidy i jej doliny 341,03 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?