Wpływ krótkotrwałego przechowywania na wybrane właściwości antyoksydacyjne owoców papryki (Capsicum annuum L.) w różnych stadiach dojrzałości

Iwona Kamińska , Maria Leja

Abstract

Three-year experiment (2006–2008) with sweet pepper (Capsicum annuum L.) of Spartacus F1 cultivar which was grown on rockwool in plastic foil high tunnel was carried out. Fruits for laboratory analyses were harvested in three maturity stages: green, turning (described as “brownish”), and fully ripe (red) ones. Pepper fruits were analyzed after harvesting and after short-term (two weeks) storage at low temperature (5–8ºC) followed by two days of room temperature (20–22ºC) treatment. Short-term storage caused considerable increase of phenolics in fruits of turning phase, however, no significant changes in these compounds were observed either in green or in red fruit tissue. During storage radical scavenging activity increased significantly only in the case of fully riped fruits, while significant increase of inhibition of lipid peroxidation was observed irrespectively to maturity stage of pepper fruits.
Author Iwona Kamińska (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Iwona Kamińska,,
- Department of Botany and Plant Physiology
, Maria Leja (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Maria Leja,,
- Department of Botany and Plant Physiology
Other language title versionsEffect of short-term storage on the selected antioxidant properties of sweet peppers fruits (Capsicum annuum L.) at different maturity stages
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages389-398
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpapryka słodka, związki fenolowe, aktywność antyoksydacyjna, przechowywanie
Keywords in Englishsweet pepper, phenolics, antioxidant activity, storage
Abstract in PolishPapryka słodka (Capsicum annuum L.) odmiany Spartacus F1 była uprawiana przez trzy sezony wegetacyjne (2006–2008) w tunelu foliowym przy zastosowaniu wełny mineralnej jako podłoża. Przeznaczone do analiz laboratoryjnych owoce zbierano w trzech stadiach dojrzałości: zielone, przebarwiające się (określone jako „brunatne”) i w pełni dojrzałe (czerwone). Owoce analizowano bezpośrednio po zbiorze i po krótkotrwałym (dwa tygodnie) przechowywaniu w niskiej temperaturze (5–8ºC), przedłużonym o dwa dni przetrzymywania ich w temperaturze pokojowej (20–22ºC). Krótkotrwałe przechowywanie spowodowało znaczny wzrost składników fenolowych w owocach przebarwiających się, nie obserwowano jednak istotnych zmian w tkance zielonych i czerwonych owoców. Podczas przechowywania następował istotny wzrost aktywności antyrodnikowej w przypadku owoców w pełni dojrzałych, natomiast istotny wzrost hamowania peroksydacji lipidów stwierdzono niezależnie od fazy dojrzałości.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/49
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?