Wpływ 24-epibrasinolidu oraz (22S, 23S) -homobrasinolinu na kondycję roślin tytoniu szlachetnego (Nicotiana tabacum L.)

Małgorzata Borek , Katarzyna Żmuda , Przemysław Kopeć , Tomasz Krępski

Abstract

The effect of 24-epibrassionlide and (22S, 23S)-homobrassinolide on the condition of tobacco young plants (Nicotiana tabacum L.) cv. Małopolanin was investigated. Brassinosteroids were spray applied on plants in the 4–6 leaves stage. Two weeks after spraying biometric analysis (leaf number and leaf area, plant height) was performed and leaf greenness and chlorophyll a fluorescence parameters were measured. Brassinosteroides significantly improved the development of tobacco plants. Plants treated with higher concentration of 24-epibrasionlidu (5μl/l) were lower than the control plants but developed larger leaf blades, which is important for the tobacco producers. Brassinosteroids did not change photosynthetic activity in plants.
Author Małgorzata Borek (FoAE / DoPP)
Małgorzata Borek,,
- Department of Plant Physiology
, Katarzyna Żmuda (FoAE / DoPP)
Katarzyna Żmuda,,
- Department of Plant Physiology
, Przemysław Kopeć (FoAE / DoPP)
Przemysław Kopeć,,
- Department of Plant Physiology
, Tomasz Krępski (FoAE / DoPP)
Tomasz Krępski,,
- Department of Plant Physiology
Other language title versionsThe influence of 24-epibrassinolide and (22S, 23S) -homobrassinolide on the condition of tobacco (Nicotiana tabaccum L.) plants
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages89-94
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishasinosteroidy, zawartość chlorofilu, aparat fotosyntetyczny, parametry fluorescencji, tytoń szlachetny, zdrowotność rozsady
Keywords in Englishrassinosteroids, chlorophyll content, photosynthetic apparatus, fluorescence parameters, tobacco, seedling health
Abstract in PolishBadano wpływ 24-epibrasionlidu oraz (22S, 23S)-homobrasinolidu na kondycję młodych roślin tytoniu szlachetnego (Nicotiana tabacum L.) odmiany Małopolanin. Brasinosteroidy aplikowano poprzez oprysk roślin w fazie 4–6 liści. W drugim tygodniu po zastosowaniu oprysku wykonano pomiary biometryczne (liczba i powierzchnia liści, wysokość roślin) oraz dokonano oceny wydajności aparatu fotosyntetycznego roślin tytoniu poprzez pomiar tzw. indeksu zieloności liści, a także badanie parametrów fluorescencji chlorofilu a. Wykazano, że zastosowane brasinosteroidy wpłynęły istotnie na rozwój roślin tytoniu. Rośliny traktowane wyższym stężeniem 24-epibrasionlidu (5μl/l) były niższe od roślin kontrolnych oraz wykształcały większe blaszki liściowe, co ma duże znaczenie dla producentów tytoniu. Na podstawie parametrów fluorescencji stwierdzono, że kondycja aparatu fotosyntetycznego roślin nie uległa zmianie pod wpływem użytych brasinosteroidów.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/163
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieK. Żmuda, P. Kopeć, T. Krępski
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?