Długość użytkowania i przyczyny wycofywania ze służby psów policyjnych

Joanna Kania-Gierdziewicz , Sylwia Pałka , Konrad Kozioł , Maciej Gierdziewicz

Abstract

The purpose of the paper was to estimate duty period and reasons for discharging of police dogs. Starting age, duty period, age at and reasons for discharging have been examined for 71 dogs, released from duty in the years 2001-2006, at one of Cracow Police stations. The mean values of age at entering and leaving service period, age at entering and leaving service period and frequency of leaving reasons have been estimated. The dogs entered service mainly at the age of 1-2 years. Over half the dogs have been used for 7 to 10 years and most of the animals have been on duty for 7-8 years. The average discharging age was 8 years. Over half (55%) of the dogs released from duty have been handed over to their former handlers. Other dogs have been put to sleep or died in another way (45%); the main reason in both cases was poor general health condition.
Author Joanna Kania-Gierdziewicz (DoAS / DoGaAIM)
Joanna Kania-Gierdziewicz,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
, Sylwia Pałka (DoAS / DoGaAIM)
Sylwia Pałka,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
, Konrad Kozioł (DoAS / DoGaAIM)
Konrad Kozioł,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
, Maciej Gierdziewicz (DoAS / DoGaAIM)
Maciej Gierdziewicz,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
Other language title versionsDuty period and discharging reasons of police dogs
Journal seriesRoczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, ISSN 1733-7305, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol9
No4
Pages65-71
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpies służbowy, długość użytkowania, przyczyny brakowania, policja
Keywords in Englishofficial duty dogs, performance length, reasons for culling, police
Abstract in PolishCelem pracy było określenie długości użytkowania policyjnych psów służbowych oraz powodów brakowania ich ze służby. Analizie poddano wiek przyjmowania do służby, długość użytkowania, wiek oraz przyczyny wycofania ze służby 71 psów w jednej z krakowskich komend Policji Państwowej, brakowanych w latach 2001-2006. Oszacowano średni wiek przyjęcia do służby, brakowania oraz długość użytkowania każdego psa i ustalono frekwencję różnych powodów usuwania psów ze służby. Psy przyjmowane były do służby w policji głównie w wieku 1-2 lat. Ponad połowę psów użytkowano od 7 do 10 lat, przy czym najwięcej było psów pełniących służbę 7-8 lat. Średni wiek psów przy brakowaniu wynosił 8 lat. Spośród wycofanych ze służby, 55% stanowiły psy przekazane przewodnikom. Poddano eutanazji lub padło z przyczyn naturalnych łącznie 45% psów. Najczęstszą przyczyną eutanazji i zgonu z przyczyn naturalnych zwierząt był ogólny zły stan zdrowia.
URL http://ptz.icm.edu.pl/download/2013/tom_9_4/Kania-Gierdziewicz.pdf
Internal identifierWHiBZ/2013/57
Languagepl polski
File
Długość użytkowania i przyczyny wycofywania ze służby psów policyjnych 408,71 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?