Ocena znajomości systemu HACCP wśród personelu zakładów gastronomicznych

Ewa Cieślik , Anna Kościej , Jerzy Cieślik , Dagmara Ładziejewska

Abstract

This paper presents the results of a study on HACCP knowledge among cater- ing staff. The study involved 100 people workin g in catering establishments randomly se- lected, such as restaurants, bars and cafes. The research tool was a survey questionnaire. The results indicate an insufficient level of knowledge of the respondents and indicate the need for training in the principles and significance of the HACCP system among people working in the catering industry. Since their knowledge is highly dependent, functioning of the HACCP system in the catering establ ishment seriously depe nds on their knowledge which is reflected in the quality and safety of food produced.
Author Ewa Cieślik (UAK)
Ewa Cieślik,,
- University of Agriculture in Krakow
, Anna Kościej (FoFT / DoGTaC)
Anna Kościej,,
- Department of Gastronomic Technology and Consumption
, Jerzy Cieślik (FoAaE / DoMaMiA)
Jerzy Cieślik,,
- Department of Management and Marketing in Agribusiness
, Dagmara Ładziejewska (UAK)
Dagmara Ładziejewska,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsEvaluation of HACCP knowledge of the catering staff
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol27
No1
Pages53-61
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishHACCP, gastronomia, jakość żywności
Keywords in EnglishHACCP, gastronomy, food quality
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących znajomości systemu HACCP wśród pracowników zakładów gastronomicznych. Badaniem objęto 100 osób pracujących w losowo wybranych zakładach gastronomicznych, takich jak: restauracje, bary i kawiarnie. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki świadczą o niewystarczającym poziomie wiedzy respondentów i wskazują na konieczność prowadzenia szkoleń w zakresie zasad i znaczenia systemu HACCP wśród osób pracujących w branży gastronomicznej. Od ich poziomu wiedzy w dużym stopniu zależy funkcjonowanie systemu HACCP w zakładzie, co przekłada się na jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności.
URL http://www.jard.edu.pl/pub/5_1_2013_pl.pdf
Internal identifierWRE/2013/245
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?