Gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizacja danych przestrzennych za pomocą interaktywnych aplikacji internetowych na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich

Karol Król , Tomasz Salata

Abstract

Interactive Web application is a broad term. There are almost no limits creating Interactive Web applications. With the knowledge, skills, software and financial resources creating Interactive Web applications may be limited only by the imagination of the project team. Free computer techniques and tools created by passionate communities are becoming common and allow to create web application at a low cost. Network applications available on the Internet can be used in the daily work of the public administration supporting the decision making process. The local community can also benefit with these applications. This paper presents some techniques and tools that were used to prepare web applications with varying degrees of interactivity. In addition, the paper presents a practical application and implementation in selected Malopolskie municipalities.
Author Karol Król (FoEEaLS / DoSPaLA)
Karol Król,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Tomasz Salata (FoEEaLS / DoSPaLA)
Tomasz Salata,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsSpatial data collection, processing and visualisation using interactive web application for rural development
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol1
No4
Pages195-207
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishinteraktywne aplikacje internetowe, rozwój obszarów wiejskich
Keywords in Englishinteractive web applications, development of rural areas
Abstract in PolishInteraktywne aplikacje internetowe to pojęcie szerokie. Możliwości ich zastosowań są praktycznie nieograniczone. Dysponując wiedzą, umiejętnościami, oprogramowaniem oraz środkami finansowymi jedynym ograniczeniem może się okazać wyobraźnia zespołu projektowego. Wraz z rozpowszechnianiem się technik i narzędzi komputerowych udostępnianych nieodpłatnie i tworzonych przez społeczności pasjonatów, możliwe staje się tworzenie pełnowartościowych aplikacji przy bardzo niewielkich nakładach finansowych. Jedną z grup funkcjonalności w jakie wyposażyć można aplikacje sieciowe jest gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizacja danych o charakterze przestrzennym. Ich ogromną zaletą jest możliwość upublicznienia opracowań tworzonych na komputerach lokalnie, za pośrednictwem Internetu. Aplikacje sieciowe udostępniane w Internecie mogą być wykorzystywane w codziennej pracy administracji publicznej, wspomagając proces decyzyjny np. w zakresie ochrony środowiska czy zagospodarowania i rozwoju danego obszaru. Z aplikacji tych skorzystać może również społeczność lokalna. W pracy przedstawiono wybrane techniki oraz narzędzia programistyczne, które wykorzystano do przygotowania aplikacji internetowych o różnym stopniu interaktywności. Położono nacisk na możliwe zastosowania praktyczne i przedstawiono wdrożenia w wybranych gminach województwa małopolskiego.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17142.htm?plik=1454
Internal identifierWIŚIG/2013/244
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*3 (2016-03-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?