Wyznaczenie stref zmniejszonej prędkości przepływu w małym zbiorniku wodnym na podstawie modelowania hydraulicznych warunków przepływu

Andrzej Strużyński , Maciej Wyrębek

Abstract

Small reservoirs are an important part of small retention. Due to their small depth, they are generally rapidly shallowing. The reason for this process are very low flow velocities in the separate parts of the reservoir, which contribute to accelerate the sedimentation of suspended organic or inorganic load. In this study the water surface elevation during different discharges in the artificial lake in Pińczów under the present conditions, and after an additional outlet channel to the river are calculated. Speeds of water present in the reservoir in a number of areas are too small to measure them. Therefore, to determine the occurrence of no flow areas the CCHE2D, two dimensional model has been used. Revitalization scenario proposed for improving the oxygen capacity, and also to reduce the intensity of the deposition of the transported material into the reservoir is presented.
Author Andrzej Strużyński (FoEEaLS / DoHEaG)
Andrzej Strużyński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Maciej Wyrębek (FoEEaLS / DoHEaG)
Maciej Wyrębek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsRevitalization of the litlle reservoir on the basis of hydraulic flow parameters modeling
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No1
Pages127-136
Publication size in sheets0.5
Article number11
Keywords in Polishmodelowanie numeryczne, mały zbiornik wodny, zalądowienie zbiornika, rewitalizacja
Keywords in Englishnumerical modeling, small reservoir, reservoir shallowing, revitalization
Abstract in PolishMałe zbiorniki wodne są ważnym elementem programu małej retencji. Ze względu na niewielkie głębokości ulegają one zwykle szybkiemu zalądowieniu. Przyczyną tego procesu są zbyt małe prędkości przepływu wody, w ich następstwie w różnych częściach zbiorników dochodzi do przyspieszenia sedymentacji zawiesiny organicznej i nieorganicznej. W pracy określono przepływ wody przez zbiornik pińczowski podczas różnych stanów wody w Nidzie dla warunków istniejących i po wykonaniu dodatkowego kanału ulgi do rzeki. Prędkości występujące w zbiornikach wodnych są w wielu obszarach zbyt małe, aby można je było zmierzyć w sposób tradycyjny. Z tego powodu do określenia stref występowania obszarów zastoiskowych użyty został model dwuwymiarowy CCHE2D. Zaproponowano scenariusz pozwalający na poprawę warunków tlenowych w zbiorniku, a także na zmniejszenie intensywności osadzania materiału transportowanego do zbiornika poprzez wykonanie kanału ulgi.
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/15/2013/000150201300012000010012700136.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/37
Languagepl polski
File
Wyznaczenie stref zmniejszonej prędkości przepływu w małym zbiorniku wodnym na podstawie modelowania hydraulicznych warunków przepływu 346,46 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?