Problem gospodarowania składnikami pokarmowymi roślin w gospodarstwach ekologicznych

Michał Cupiał , Anna Klimas , Anna Szeląg-Sikora , Marcin Niemiec , Jakub Sikora

Abstract

The aim of this study was to analyze of management of plant nutrient in organic farms. The holistic approach of organic farming requires a livestock production related to the land, that is, where the manure is used to fertilization of plants. The study included 265 organic farms, both in conversion as well as certificated farms. The study was conducted throughout the Polish, mainly in the Malopolska Province, Warmia and Mazury, Mazovia and Silesia. In Lower Silesia due to the large areas of farm value was only about 0.07 LU · ha–1. However, in the Małopolskie and Warmia-Mazury value ranged from 0.90 to 0.96 LU · ha–1. Average amount of nitrogen introduced with an organic fertilizer in Lower Silesia, Malopolska and Warmia-Mazury was respectively 6.11, 81.26 and 76.23 kg · ha–1. For phosphorus, these values are 2.51, 17.04 and 16.34 kg · ha–1and 11.13 for potassium, 75.68 and 72.57 kg · ha–1. There is a real risk of permanently reducing the amount of organic matter and nutrients in soils organically, so to implement the philosophy of organic farming, to support the development of crop production farms combined with animal production.
Author Michał Cupiał (FoPaPE / IoAEaI)
Michał Cupiał,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Anna Klimas
Anna Klimas,,
-
, Anna Szeląg-Sikora (FoPaPE / IoAEaI)
Anna Szeląg-Sikora,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Marcin Niemiec (FoAE / DoAaECh)
Marcin Niemiec,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Jakub Sikora (FoPaPE / IoAEaI)
Jakub Sikora,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsProblem of management of nutrients in orgaic farms
Journal seriesProceedings of ECOpole, ISSN 1898-617X, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol7
No2
Pages553-559
Publication size in sheets0.5
ConferenceCentral European Conference ECOpole’12 (ECOpole’ 12), 10-10-2012 - 13-10-2012, Zakopane, Polska
Keywords in Polishrolnictwo ekologiczne, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, nawożenie organiczne
Keywords in Englishorganic farming, crop production, animal production, organic fertilization
Abstract in PolishCelem pracy było określenie sposobu gospodarowania składnikami pokarmowymi roślin w gospodarstwach ekologicznych. Całościowe podejście do rolnictwa ekologicznego wymaga prowadzenia produkcji zwierzęcej związanej z gruntami rolnymi, czyli takiej, w której do nawożenia roślin używa się nawozu wytworzonego w gospodarstwie. Badaniami objęto 265 gospodarstw ekologicznych, zarówno w okresie przestawiania, jak, już ze statusem ekologicznym. Gospodarstwa spełniały wymagania rozporządzenia (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Badania przeprowadzono na terenie całej Polski, głównie w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i dolnośląskim. W województwie dolnośląskim ze względu na duże powierzchnie gospodarstw obsada wynosiła zaledwie 0,07 DJP · ha–1. Natomiast w województwach małopolskim i warmińsko-mazurskim wartość ta kształtowała się w przedziale od 0,90 do 0,96 DJP·ha–1. Średnia ilość azotu wprowadzonego wraz z nawożeniem organicznym w województwach dolnośląskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim wynosiła odpowiednio 6,11, 81,26 i 76,23 kg · ha–1. Dla fosforu wartości te wynoszą 2,51, 17,04 i 16,34 kg · ha–1, a dla potasu 11,13, 75,68 i 72,57 kg · ha–1. Istnieje realne zagrożenie permanentnego zmniejszania ilości materii organicznej i składników pokarmowych w glebach użytkowanych ekologicznie, dlatego dla realizacji filozofii rolnictwa ekologicznego należy wspierać rozwój gospodarstw prowadzących produkcję roślinną w połączeniu ze zwierzęcą.
DOIDOI:10.2429/proc.2013.7(2)073
URL http://tchie.uni.opole.pl/PECO13_2/PL/CupialKlimas_PECO13_2.pdf
Internal identifierWRE/2013/65
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourceconferenceIndex
Citation count*3 (2020-06-06)
Additional fields
FinansowaniePracę wykonano w ramach grantu rozwojowego NR 12 0165 10
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?