Dystrybucja napełnień i prędkości średnich na wybranych odcinkach rzeki Mszanki

Małgorzata Leja , Leszek Książek , Agnieszka Woś

Abstract

Evaluation of the distribution of depth and average velocity in the longitudinal profile of the Mszanka river sections, which are uniform in terms of the dominant morphological process, is the aim of this paper. Measurements were carried out using Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) in selected sections of the Mszanka river. The data, collected from the four sections which are characterized by a process of erosion, sedimentation and sediment transport, were analyzed statistically by assessing the significance of differences in average velocity and depth distributions. Kruskal-Wallis test showed that the studied sections did not differ significantly in terms of distribution of depth, but differed significantly in terms of the average velocity distribution.
Author Małgorzata Leja (FoEEaLS / DoHEaG)
Małgorzata Leja,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Leszek Książek (FoEEaLS / DoHEaG)
Leszek Książek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Agnieszka Woś (FoEEaLS / DoHEaG)
Agnieszka Woś,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsDistribution of depth and mean flow velocity in the longitudinal profile of the Mszanka river
Pages333-340
Publication size in sheets0.5
Book Traczewska Teodora M. (eds.): Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. T. 3, 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-750-4
Keywords in Polishmorfologia, potok górski, warunki hydrauliczne
Abstract in PolishCelem pracy jest ocena rozkładu napełnień i prędkości średnich w profilu podłużnym rzeki Mszanki na odcinkach jednolitych pod względem procesu morfologicznego na nich dominującego. Na wybranych odcinkach Mszanki jednolitych pod względem morfologicznym zostały przeprowadzone pomiary za pomocą akustycznego dopplerowskiego przepływomierza profilującego ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler). Dane, zebrane z czterech odcinków z dominującym procesem erozji, sedymentacji oraz transportu rumowiska, zostały przeanalizowane statystycznie pod wyglądem normalności rozkładu i istotności różnic w rozkładach prędkości średnich i napełnień. Zastosowany test nieparametryczny Kruskala-Wallisa, wykazał, że badane rozkłady napełnień nie różnią się istotnie, natomiast istotnie różnice występują w rozkładach prędkości średnich.
URL http://www.eko-dok.pl/2013/39.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/142
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 27-07-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?