Analiza wpływu komponentu matczynego i ojcowskiego oraz sezonu wykotu na wyniki reprodukcyjne samic królików rasy nowozelandzkiej białej i kalifornijskiej

Justyna Pycha , Magdalena Zatoń-Dobrowolska , Sylwia Pałka , Michał Kmiecik

Abstract

The research compares reproduction of female New Zealand White (NZW, n=55) and Californian (CAL, n=12) rabbits after mating with pure-bred Flemish Giant, Californian, and Burgundy Fawn males, as well as New Zealand White and Californian crossbred males. The influence of the dam’s breed, the birth season, and the parental component on reproduction parameters was analysed. Three groups of does were studied: those which had two litters (21 females), those which had three litters (15), and all does (irrespective of the number of litters, i.e. 67 females). In the first group, the mother’s breed was found to affect litter size at weaning (5.20 for Californian and 7.33 for New Zealand White), which was largest for the NZW�CAL crossbreed (10.50). Among the females with three litters, the breed of the dam influenced rearing efficiency, with greater efficiency noted for the New Zealand White breed (90.2%) than for the Californian breed (69.8%). Where all litters were considered, the two breeds differed in terms of the number of live-born kittens per litter (6.59 for NZW vs 7.71 for CAL) and litter size at weaning (6.34 vs 7.50). In this group, litter size at weaning was larger in winter (4.65) than in autumn (2.00). New Zealand White females that mated with Flemish Giant males produced fewer live-born kittens per litter (5.85) than Californian females that mated with Burgundy Fawn males (10.00). Pure-bred litters were smaller (2.04) at weaning than crossbred ones (from 5.39 to 10.00). For females with three litters, repeatability was 0.36 for total litter size and 0.35 for the number of liveborn kittens per litter. For litter size at weaning, however, it was only 0.15, indicating a strong effect of environmental factors on rearing outcomes.
Author Justyna Pycha - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Justyna Pycha,,
-
, Magdalena Zatoń-Dobrowolska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Magdalena Zatoń-Dobrowolska,,
-
, Sylwia Pałka (FoAS / Department of Genetics, Animal Breeding and Ethology)
Sylwia Pałka,,
- Department of Genetics, Animal Breeding and Ethology
, Michał Kmiecik (FoAS / Department of Genetics, Animal Breeding and Ethology)
Michał Kmiecik,,
- Department of Genetics, Animal Breeding and Ethology
Other language title versionsThe influence of maternal and paternal components and breeding season on the reproductive results of New Zealand White and Californian female rabbits
Journal seriesRoczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, ISSN 1733-7305, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol16
No1
Pages37-49
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrozród królików, mioty, odchów królików, mieszańce, krzyżowanie, powtarzalność
Keywords in Englishrabbit reproduction, litters, rabbit rearing, crossbreds, cross-breeding, repeatability
Abstract in PolishW pracy przeprowadzono analizę miotów pochodzących od samic królików rasy nowozelandzkiej białej (NZW) (n=55) i kalifornijskiej (CAL) (n=12) krytych samcami ras: belgijski olbrzym szary (FG), kalifornijska (CAL), burgundzka (BUR) oraz mieszańcami rasy nowozelandzkiej białej i belgijski olbrzym szary (NZW×FG). Zbadano czy istotny dla wyników reprodukcyjnych jest wpływ rasy matki, sezonu wykotu lub zastosowanego komponentu ojcowskiego. Dokonano podziału samic w zależności od liczby miotów uzyskanej w okresie objętym badaniami, otrzymując trzy grupy badawcze: samice od których uzyskano dwa mioty (n=21), samice od których uzyskano trzy mioty (n=15) oraz wszystkie samice (niezależnie od liczby uzyskanych miotów, n=67). Dla pierwszej grupy stwierdzono istotny wpływ rasy matki na liczebność młodych odsadzonych, średnio 5,20 oraz 7,33 sztuk odpowiednio dla rasy nowozelandzkiej białej i kalifornijskiej. Wykazano również, że w tej grupie najwyższą liczebność młodych odsadzonych uzyskiwano dla miotów z krzyżowań NZW×CAL (10,50). Wpływ rasy matki na efektywność odchowu stwierdzono w drugiej grupie samic, wykazując istotnie wyższą wartość dla samic rasy nowozelandzkiej białej (90,20%), niż dla samic rasy kalifornijskiej (69,84%). Analizy wszystkich uzyskanych w badaniu miotów wykazały istotne różnice pod względem liczebności młodych żywo urodzonych oraz odsadzonych w zależności od rasy matki (rasa nowozelandzka biała odpowiednio 6,59 oraz 6,34 młodych, rasa kalifornijska odpowiednio 7,71 oraz 7,50 młodych). W tej grupie zwierząt wykazano również, że zimą odchowywanych jest istotnie więcej królicząt (4,65) niż jesienią (2,00). Jednocześnie stwierdzono, że samice NZW kryte samcami FG dają mniej żywych królicząt w miocie (5,85) niż samice CAL kryte samcami BUR (10,00). Różnice zaobserwowano również w liczebności młodych odsadzonych, w miotach czystorasowych odchowanych było średnio 2,04 królicząt, natomiast w miotach z krzyżowań międzyrasowych od 5,39 do 10 królicząt. Oszacowane współczynniki powtarzalności dla samic, od których otrzymano trzy mioty wynosiły dla liczebności młodych urodzonych ogółem 0,36, natomiast dla liczebności żywo urodzonych 0,35. Dla liczebności młodych odsadzonych uzyskano wartość 0,15, co świadczy o istotnym wpływie czynników środowiskowych na wyniki odchowu.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0014.0503
URL http://rn.ptz.icm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Pycha-pol.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieBadania zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ SUB.215-D201.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?