Ocena przydatności kukurydzy (Zea mays L.) do fitoekstrakcji kadmu, ołowiu, niklu,miedzi i cynku z gleby zanieczyszczonej tymi pierwiastkami

Jacek Antonkiewicz , Czesława Jasiewicz

Abstract

The effect of soil pollution levels on the yielding of maize was investigated to determine whether this species can be used for remediating soils contaminated with cadmium, lead, nickel, copper and zinc. The yields of tops and roots significantly depended on the concentration of heavy metals in soil. The metal contents of maize plants were in the following range(mgkg"' d.m. of soil):Cd - 0.32-19.21; Pb -0.84-11.09; Ni - 0.70-165.13; Cu - 2.04-30.46; Zn- 36.04-1084.11. The heavy metals studied can be airanged in an order according to the decreasing values of their utilisation (%) by maize. The order is as follows: Zn, Cd, Cu, Ni and Pb, which indicates that maize utilisedzinc to the greatest, and lead to the smallest extent. The results of the studies show that maize is suitable for the phytoextraction of heavy metals from soil.
Author Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsAssessment of usability of maize (Zea mays L.) in phytoextraction of cadium, lead, nickel,copper and zinc from soil contaminated with these metals
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (KBN 06 4 pkt)
Issue year2003
Vol2
No1
Pages61-69
Publication size in sheets0.5
Article number6
Keywords in Polishkukurydza, metale ciężkie, pobranie, wykorzystanie, fitoekstrakcja
Keywords in Englishmaize, heavy metals, content, uptake, utilisation, phytoextraction
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki ścisłego doświadczenia wazonowego dotyczące oceny przydatności kukurydzy do fitoekstrakcji metali ciężkich z gleby zanieczyszczonej chemicznie. Średnia zawartość badanych pierwiastków w testowanej roślinie mieściła się w granicach: kadm – 0,32–19,21 mg ∙ kg-1 s.m, ołów – 0,84–11,09, nikiel – 0,70–165,13, miedź – 2,04–30,46, cynk – 36,04–1084,11 mg ∙ kg-1 s.m. Wykorzystanie przez kukurydzę pierwiastków z wazonu w stosunku do ich zawartości w glebie wynosiło w przypadku kadmu – 0,57–1,57%, ołowiu – 0,02–0,15%, niklu – 0,49–1,26%, miedzi – 0,09–1,31%, a cynku – 0,64–2,53%. Porównując procentowe wykorzystanie metali ciężkich przez kukurydzę zależnie od obiektu, można ustalić szereg malejący o następującej kolejności: Zn, Cd, Cu, Ni, Pb. Z powyższego szeregu wynika, że w największym stopniu wykorzystywany przez kukurydzę był cynk, a w najmniejszym ołów.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*2 (2020-03-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?