Ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

Bartosz Mickiewicz , Dagmara Zuzek

Abstract

Poziom technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych pozwala na wykorzystanie potencjału energii niekonwencjonalnej przez gospodarstwa domowe lub producentów rolnych. Poszczególne technologie różnią się między sobą opłacalnością stosowania, trwałością urządzeń, sposobem stosowania i wieloma innymi czynnikami. Możliwość zastosowania tych technologii jest bardzo często ściśle zależna od występujących warunków lokalnych (np. wiatru, nasłonecznienia, obecności cieku wodnego, możliwości wykorzystania substratów organicznych do biogazowni rolniczej).
Author Bartosz Mickiewicz
Bartosz Mickiewicz,,
-
, Dagmara Zuzek (FoAE / IoEcoSoc)
Dagmara Zuzek,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsEconomic aspects of the use of renewable energy sources in rural areas
Pages22-27
Publication size in sheets0.5
Book Polák Matej (eds.): Medzinárodná vedecká konferencia a otvorenie centra VVICB. Zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS, 2013, Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN 978-80-225-3820-6, 177 p.
URL http://www.vvicb.sk/publikacie/zbornik2013.pdf
Internal identifierWRE/2013/126
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourceconferenceIndex
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?