Zarządzanie produktami turystycznymi na przykładzie lokalnych grup działania

Małgorzata Bogusz

Abstract

A tourist product is all goods and services purchased by tourists, as well as tourist values that they use and which are of particular interest to them. The purpose of the study was to characterize and evaluate tourism products created and managed in cooperation with Local Action Groups. Secondary sources were used in the study. In the empirical part, the websites of local action groups were analyzed, based on which three examples of tourist products created with the support of Local Action Groups were selected. Obtained research results clearly indicate the involvement of Local Action Groups in the development of tourism in their areas of activity, and the described products can be an example of creating a brand of a given region, while using natural, landscape and cultural resources, and the involvement of the local community
Author Małgorzata Bogusz (FoAaE / DoBMaE)
Małgorzata Bogusz,,
- Department of Business Management and Economics
Other language title versionsManagement of tourist products on the example of local action group
Pages5-12
Publication size in sheets0.5
Book Parzonko Anna Justyna (eds.): Turystyka i Rozwój Regionalny : Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju regionów, Turystyka i Rozwój Regionalny, no. 11, 2019, Wydawnictwo SGGW, ISBN 978-83-7583-925-8, 138 p.
Keywords in PolishTurystyka na obszarach wiejskich, produkt turystyczny, lokalna grupa działania
Keywords in EnglishTourism in rural areas, tourist product, Local Action Group
Abstract in PolishProduktem turystycznym są wszystkie dobra i usługi nabywane przez turystów, jak i walory turystyczne, z których korzystają, a które są dla nich szczególnym przedmiotem zainteresowania. Celem opracowania było dokonanie charakterystyki i oceny produktów turystycznych powstałych oraz zarządzanych przy współpracy z lokalnymi grupami działania. W opracowaniu wykorzystano źródła wtórne. W części empirycznej dokonano analizy stron internetowych lokalnych grup działania, na których podstawie wytypowano trzy przykłady produktów turystycznych powstałych przy wsparciu lokalnych grup działania. Uzyskane wyniki badań, jednoznacznie wskazują na zaangażowanie lokalnych grup działania w rozwój turystyki na obszarach ich działalności, a opisane produkty mogą stanowić przykład na stworzenie marki danego regionu, przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych i zaangażowaniu lokalnej społeczności.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?