Czynniki wpływające na jakość runi pastwiskowej

Iwona Radkowska , Adam Radkowski

Abstract

W Polsce użytki zielone w ogólnej strukturze użytków rolnych stanowią około 21%, z czego 16,75% stanowią łąki, natomiast 4,22% pastwiska. W Unii Europejskiej TUZ stanowią średnio 39%. Rozmieszczenie użytków zielonych oraz ich produkcyjność w naszym kraju jest uzależnione przede wszystkim od warunków klimatycznych, glebowych, ukształtowania terenu oraz od kierunków produkcji zwierzęcej. Potencjał produkcyjny łąk i pastwisk jest znacz nie wyższy w porównaniu do uzyskiwanych plonów
Author Iwona Radkowska
Iwona Radkowska,,
-
, Adam Radkowski (FoAaE / DoAaPP)
Adam Radkowski,,
- Department of Agroecology and Plant Production
Journal seriesHodowca Bydła, ISSN 1732-1921, (0 pkt)
Issue year2019
No3
Pages25-29
Publication size in sheets0.5
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?