Mchy w zrównoważonym projektowaniu ogrodów - ocena przydatności wybranych gatunków rodzimych

Ewa Sitek , Corinna Frączek , Tatiana Tokarczuk

Abstract

Although mosses are important component of numerous natural ecosystems diversified in terms of habitat, in Polish gardens are still recognized negatively as lawn weeds. The trial to cultivate of six, selected during field observations, native species of mosses was undertaken. Providing them with optimal conditions for the development ex situ was not an easy task. The cosmopolitan synanthropic species were found to be more useful for gardening than species of more strict phytosociological affiliation. Plagiotropic moss was characterized by greater growth rate than species of orthotropic morphology. Mosses, as plants of oligo- and mesotrophic habitats,do not require fertilizers during the growing season.
Author Ewa Sitek (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Ewa Sitek,,
- Department of Botany and Plant Physiology
, Corinna Frączek
Corinna Frączek,,
-
, Tatiana Tokarczuk (FoBaH / DoDaLA)
Tatiana Tokarczuk,,
- Department of Dendrology and Landscape Architecture
Other language title versionsMosses in sustainable garden design-evaluating the usefulness of selected native species
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No20
Pages263-277
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishAtrichum undulatum, Brachythecium rutabulum, Dicranella heteromalla, Dicranum polysetum, Funaria hygrometrica, Leucobryum glaucum
Keywords in EnglishAtrichum undulatum, Brachythecium rutabulum, Dicranella heteromalla, Dicranum polysetum, Funaria hygrometrica, Leucobryum glaucum
Abstract in PolishChociaż mchy są ważnym składnikiem wielu naturalnych ekosystemów, zróżnicowanych pod względem siedliskowym, to w polskich ogrodach wciąż postrzegane są wyłącznie negatywnie jako chwasty trawników. Podjęto próbę uprawy sześciu, wybranych w trakcie obserwacji terenowych,rodzimych gatunków mchów. Zapewnienie optymalnych warunków do ich rozwoju ex situ nie było zadaniem łatwym. Większą przydatność do ogrodnictwa stwierdzono w przypadku kosmopolitycznych gatunków synantropijnych, niż gatunków o ścisłej przynależności fitosocjologicznej. Większą dynamiką przyrostu charakteryzował się gatunek plagiotropowy niż mchy otrotropowe. Mchy jako rośliny siedlisk oligo- i mezotroficznych nie wymagają nawożenia w trakcie uprawy.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_2.pdf
Internal identifierWBIO/2013/51
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Oświadczeniedr arch. Tatiana Tokarczuk
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?