Intensywność organizacji produkcji w ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstwach mlecznych

Urszula Malaga-Toboła , Sławomir Kocira

Abstract

This paper presents a comparative analysis of the intensity of the production organization between dairy farms conducting agricultural activity in organic and conventional production systems. Study groups of farms were located in the southern (fifteen organic farms), central and eastern part of Poland (fifteen conventional farms). The study was conducted in the form of a directed interview in the marketing year 2010/2011. Area, structure of land use and crop, livestock and the size of plant and animal in the production global and commodity were specified. The analysis showed a lot of differences between the two systems of production, from the area of farm and structure of land use and finally the production outputs. Basic statistical analysis was also conducted. It showed a significant negative correlation between the area of agricultural land and a positive correlation between the livestock and intensity of organisation of production. However, the correlation coefficients between the studied variables in the analysed farm groups differed from each other.
Author Urszula Malaga-Toboła (FoPaPE / IoAEaI)
Urszula Malaga-Toboła,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Sławomir Kocira
Sławomir Kocira,,
-
Other language title versionsIntensity of the production organisation in organic and conventional dairy farms
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol1(27)
Pages153-165
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishekologia, gospodarstwa konwencjonalne, mleko, intensywność organizacji produkcji
Keywords in Englishecology, conventional farms, milk, intensity of the organization production
Abstract in PolishW pracy dokonano analizy porównawczej intensywności organizacji produkcji między gospodarstwami mlecznymi prowadzącymi działalność rolniczą w ekologicznym i konwencjonalnym systemie produkcji. Badane grupy gospodarstw były położone na terenie południowej (15 gospodarstw ekologicznych) oraz centralnej i wschodniej Polski (15 gospodarstw konwencjonalnych). Badania przeprowadzono w formie wywiadu kierowanego, a zebrane informacje dotyczyły roku gospodarczego 2010/2011. Określono powierzchnię i strukturę użytkowania ziemi i zasiewów, obsadę inwentarza żywego oraz wielkość roślinnej i zwierzęcej produkcji globalnej i towarowej. Analiza wykazała wiele różnic między tymi dwoma systemami produkcji, począwszy od wielkości gospodarstw i struktury użytkowania ziemi po efekty produkcyjne. Dokonano również podstawowej analizy statystycznej, która wykazała istotny ujemny związek między areałem użytków rolnych oraz dodatni związek między obsadą zwierząt a intensywnością organizacji produkcji. Natomiast współczynniki korelacji między badanymi zmiennymi w wyróżnionych grupach gospodarstw różniły się od siebie.
URL http://www.jard.edu.pl/pub/14_1_2013_pl.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/93
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2015-11-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?