Regionalization of Catchments with use hierarchical cluster analysis methods

Agnieszka Cupak

Abstract

In the paper, the attempt of hydrological region regards specific dis charge q95 and chosen catchment`s parameters was made. The analysis was made with use chosen methods of cluster analysis. Research was conducted for 34 catchments located in Upper Vistula river basin. On the basis of conducted research it was stated that the best result was got for Ward`s method, for which an average silhouette width equal 0.63. The lowest ASW was got single and complete linkage methods. In case of pair-group method using the centroid average and weighted pair-group method using the centroid average should not be used for purposes of hydrological homogenous region determination.
Author Agnieszka Cupak (FoEEaLS / DoSEaWM)
Agnieszka Cupak,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsRegionalizacja zlewni z wykorzystaniem hierarchicznych metod analizy skupień
Journal seriesTeka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, ISSN 1733-4233, (B 8 pkt)
Issue year2013
No10
Pages5-13
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzepływ niski, analiza skupień, zlewnia, obszar homogeniczny
Keywords in Englishlow flow, cluster analysis, catchment, homogenous region
Abstract in PolishW pracy podjęto próbę wyznaczenia obszarów hydrologicznie homogenicznych ze względu na odpływ jednostkowy q95 a wybranymi parametrami zlewni. Analizę wykonano z zastosowaniem wybranych metod analizy skupień. Badania przeprowadzono dla 34 zlewni zlokalizowanych na obszarze dorzecza górnej Wisły. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najlepsze rezultaty grupowania zlewni podobnych ze względu na informację hydrologiczną uzyskana za pomocą metody Warda, w przypadku której średni współczynnik sylwetki ASW wyniósł 0,63. Najniższy sredni współczynnik sylwetki ASW uzyskano w metodzie pełnego i pojedynczego wiązania. W przypadku metody środków ciężkości oraz ważonych środków ciężkości, ze względu na trudności z jednoznacznym wyznaczeniem grup obiektów, nie zaleca się ich stosowania so wyznaczenia obszarów jednostkowych.
URL http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TOchr10/Cupak.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/10
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?