Wpływ osadów ściekowych i popiołu paleniskowego na plon i zawartość wybranych pierwiastków w runi motylkowo-trawiastej

Jacek Antonkiewicz

Abstract

Applying municipal sewage sludge, furnace ashes, or a combination thereof affects the chemical composition of plants used in the reclamation of landfill sites. The aim of the research was to determine the effect of sewage sludge, furnace ash, or a combination of both on the yield and the contents of Fe, Co, Mn, Al and Si in legume-grass sward. A field experiment was set up with 6 treat¬ments of different doses of applied sewage sludge and furnace ashes on sites: 1 - control treatment; 2 - 200 t d.m. of sewage sludge; 3 - 200 t d.m. of ash; 4 - 150 t d.m. of sludge + 50 t d.m. of ash; 5 - 50 t d.m. of sludge + 150 t d.m. of ash and 6 - 100 t d.m. of sludge + 100 t d.m. of ash. The content of elements in the sward depended on the dose of sewage sludge applied. Doses of sewage sludge led to an increase in Fe, Mn, Al and Si concentrations, but a decrease in the Co content in the sward plant biomass. The results of the experiment revealed that combined mixtures of ash and sludge led to an optimal Fe to Mn ratio in plants. An evaluation of the content of elements in the legume-grass sward showed that the Fe and Mn content corresponded to the optimal level with regard to fodder value. The Si concentration in plants was below the optimal value.
Author Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsThe effect of sewage sludge and furnace ash on yield and contents of selected elements in legume-grass sward
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu -Rolnictwo, ISSN 1897-2098, e-ISSN 2083-8360, (B 5 pkt)
Issue year2012
Vol103
No589
Pages9-22
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishruń trawiasto-motylkowata, plon, Fe, Co, Mn, Al, Si, pobranie, stosunki, osad, popiół
Keywords in Englishgrass-legume sward, yield, Fe, Co, Mn, Al and Si, uptake, ratios, sludge, ash
Abstract in PolishStosowanie komunalnych osadów ściekowych, popiołów paleniskowych oraz ich mieszanin wpły¬wa na skład chemiczny roślin wykorzystywanych do rekultywacji składowisk odpadów. Celem przeprowadzonych badań było poznanie wpływu osadów ściekowych i popiołów paleniskowych oraz ich mieszanin na plon i zawartość Fe, Co, Mn, Al, Si w runi motylkowo-trawiastej. Sche¬mat doświadczenia obejmował 6 obiektów, różniących się dawką wprowadzonych osadów ście¬kowych i popiołów paleniskowych na hektar: 1 - obiekt kontrolny; 2 - 200 t s.m. osadu ście¬kowego; 3 - 200 t s.m. popiołu; 4 - 150 t s.m. osadu + 50 t s.m. popiołu; 5 - 50 t s.m. osadu + 150 t s.m. popiołu; 6 - 100 t s.m. osadu + 100 t s.m. popiołu. Zawartość pierwiastków w runi roślin była uzależniona od dawki odpadu. Zastosowane odpady wpłynęły na zwiększenie zawartości Fe, Mn, Al i Si, natomiast obniżyły zawartość Co w runi mieszanki roślin. Stwierdzono, że mieszaniny popiołowo-osadowe wpływają na optymalny stosunek Fe do Mn w roślinach. Oceniając zawartość pierwiastków w runi motylkowo-trawiastej pod względem wartości paszowej, stwierdzono, że za¬wartość Fe i Mn odpowiadała optymalnej zawartości. Zawartość Si w roślinach kształtowała się poniżej wartości optymalnej.
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/27282/232_ZNUP_Rolnictwo_103_z589.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?