Wpływ presuryzacji na przeżywalność mikroflory surowego mleka koziego

Anna Dudzińska , Magda Filipczak-Fiutak , Jacek Domagała

Abstract

The aim of a study was to determine the influence of pressurization on viability of some microorganisms occur in raw goat’s milk. Milk was treated using 350 and 500 MPa at 25°C for 15 min. Processed samples were being stored in refrigeration conditions (5–8°C) for 48 h and then they were microbiological analyzed. The microbiological quality assessed by enumeration of total cells, enumeration of yeasts and moulds and presence of spores were evaluated. To compare, the same researches were engaged in goat’s milk pasteurized at 85°C for 15 min and stored for 48 h at 5–8°C. In pressurized samples total microbial count tended to decrease with increasing pressure. The lowest level of viable cells observed in pasteurized milk. The high pressure treatment applied was as efficient as pasteurization in reducing the yeast and mould population of milk. There were no spores after both pressurization and pasteurization although they were presented in raw milk.
Author Anna Dudzińska (FoFT / DoAPP)
Anna Dudzińska,,
- Department of Animal Products Processing
, Magda Filipczak-Fiutak (FoFT / DoAPP)
Magda Filipczak-Fiutak,,
- Department of Animal Products Processing
, Jacek Domagała (FoFT / DoAPP)
Jacek Domagała,,
- Department of Animal Products Processing
Other language title versionsEffect of pressurization on viability of raw goat’s milk microflora
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No18
Pages81-88
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpresuryzacja, wysokie ciśnienie hydrostatyczne, mikroflora mleka koziego
Keywords in Englishpressurization, high hydrostatic pressure, goat’s milk microflora
Abstract in PolishCelem pracy było określenie wpływu presuryzacji na przeżywalność wybranych drobnoustrojów występujących w surowym mleku kozim. Mleko poddano obróbce przy zastosowaniu ciśnienia 350 lub 500 MPa w temp. 25°C przez 15 min. Przetworzone próbki przechowywano w warunkach chłodniczych (5–8°C) przez 48 godzin, a następnie zbadano ogólną liczbę drobnoustrojów, liczbę drożdży i pleśni oraz obecność przetrwalników. Dla porównania wykonano te same oznaczenia dla mleka koziego pasteryzowanego w temp. 85°C przez 15 min i przechowywanego przez 48 godzin w temp. 5–8°C. W presuryzowanych próbkach zaobserwowano spadek ogólnej liczby drobnoustrojów wraz ze wzrostem ciśnienia. Najmniejszą liczbę żywych komórek zanotowano w mleku pasteryzowanym. Drożdże i pleśnie wykazały dużą wrażliwość na działanie wysokiego ciśnienia oraz wysokiej temperatury. Zarówno po presuryzacji jak i pasteryzacji nie stwierdzono obecności przetrwalników, które obecne były w mleku surowym.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_2.pdf
Internal identifierWTŻ/P/21/2013; WTŻ/2/50
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczeniaAnna Dudzińska, Magda Filipczak-Fiutak, Jacek Domagała.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?