Kierunek produkcji a wykorzystanie potencjalnych zdolności produkcyjnych środków transportowych

Stanisław Kokoszka

Abstract

In article presented the results of studies of usage of the potential production capacity of means of transport in the context of the production direction. In the studied objects the annual level of usage of potential production is the lowest for the trucks 4,53% and the highest for delivery vans 5.80%. In the group of the most commonly used means of transport - chest type trailers up 64.79% of trailers with the average carrying capacity (range 3-5 tonnes) is already fully amortized. In general, the highest utilization of potential is in the holdings directed to the crop production (the lowest equipment in the means).
Author Stanisław Kokoszka (FoPaPE / IoAEaI)
Stanisław Kokoszka,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsThe direction of the production and the usage of potential production capacity of means of transport
Journal seriesJournal of Research and Applications in Agricultural Engineering, [Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych], ISSN 1642-686X, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol58
No2
Pages65-68
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtransport, środki transportowe, ciągniki, przyczepy, samochody, wykorzystanie, potencjał produkcyjny
Keywords in Englishtransport, means of transport, tractors, trailers, cars, exploitation, production potential
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki badań wykorzystania potencjalnych zdolności produkcyjnych środków transportowych w kontekście kierunku produkcji. W badanych obiektach poziom rocznego wykorzystania potencjału produkcyjnego jest najniższy dla samochodów ciężarowych 4,53%, a najwyższy dla samochodów dostawczych 5,80%. W grupie najczęściej używanych środków transportowych – przyczep skrzyniowych aż 64,79% przyczep o ładowności średniej (przedział 3-5 ton) jest już w pełni zamortyzowanych. Generalnie najwyższe wykorzystanie potencjału występuje w gospodarstwach o kierunku produkcja roślinna (najniższe wyposażenie w środki).
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-3773324e-b18b-4faa-8b7a-91159492d530
Internal identifierWIPiE/2013/54
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?