Udział wpływów z opłat adiacenckich w dochodach gminy Zielonki

Barbara Prus

Abstract

Article presents an outline of income and expenditure from the municipal budget in the years 1999-2010 (three four-year term of local authorities). Particular attention was paid to the spatial policy community authorities, the possibility of additional charges levied by the municipality, as the share of residents in construction costs of technical infrastructure. It also presents the legal possibility of fee associated with the increase of property value. The article shows a historical analysis of the development charges participating in the costs of technical infrastructure.
Author Barbara Prus (FoEEaLS / DoSPaLA)
Barbara Prus,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsShare Of Revenue From The Additional Levy Income Community
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 5 pkt)
Issue year2011
No7
Pages75-83
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishopłata adiacencka, dochody gminy
Keywords in Englishfee associated with the increase of property value, income municipality
Abstract in PolishArtykuł prezentuje zarys dochodów i wydatków budżetu gminy Zielonki w latach 1999-2010 (trzy czteroletnie kadencje władz samorządowych). Szczególną uwagę zwrócono na prowadzoną politykę przestrzenną władz gminy oraz podjęte działania związane z możliwością wprowadzenia w życie opłat adiacenckich, stanowiących formę partycypacji mieszkańców w kosztach powstałej infrastruktury technicznej. Zaprezentowano prawne możliwości obciążenia mieszkańców kosztami inwestycji prowadzonych przez gminę przy współudziale środków własnych oraz dofinansowań zewnętrznych. Przedstawiono historyczną analizę rozwoju opłat partycypacyjnych w kosztach budowy infrastruktury technicznej.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16369.htm?plik=1036
Internal identifierWIŚIG/2011/1
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?