Wpływ zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni na redukcję fali wezbraniowej w lipcu 2010 roku

Bogusław Michalec

Abstract

The flood situation which caused the threats of submergence of the terrains which are below the reservoir did not happen in during above forty five years of the operations of reservoirs. It was except intensive flood in the day 18 July 2010, in result which happened the submergence of settlement in Zesławice, located between Mistrzejowice and Grębałów. According to victims the cause of submergence was the uncontrolled waters outflow from the reservoirs. The preliminary analysis of the freshet inflow to reservoirs with the analysis of their outflow was introduced in this work. According to the result this analysis the impact of the Zesławice water reservoirs on the reduction of the flood wave was defined. The analysis of the flood course was worked out on the basis of the registered states of water on the watergauge of Zesławice water reservoirs, installed from the upper side of the weirs of the dam (W1) and on the water-gauge IMGW, located 300 m below the dam of water reservoirs (W2), and on measurement coss-section (W3), located 140 m below the dam of reservoirs . It was stated, that already during the first day of freshet, possibility of retention of the flood flow in reservoirs becomes limited, because of quick their fulfilment and such situation forces the outflowing the whole of the inflow to reservoirs. It was also affirmed that flood situation of 18 July 2010 had not been caused accidental, or the also uncontrolled outflow from water reservoirs in Zesławice. On the basis of the analysis of average flows twenty – four hours one can affirm that the reservoir reduced the flood wave about 4% only.
Author Bogusław Michalec (FoEEaLS / DoHEaG)
Bogusław Michalec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsThe effect of water reservoirs in Zesławice on river Dłubnia on the reduction of the flood wave in the July 2010
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2012
Vol11
No3
Pages29-69
Publication size in sheets2
Article number4
Keywords in Polishmały zbiornik wodny, wodowskaz, wezbranie, zatopienie
Keywords in Englishsmall water reservoir, water gauge, freshet, submergence
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wstępną analizę dopływu wód wezbraniowych do zbiorników wodnych Zesławicach wraz z analizą odpływu, w wyniku której określono wpływ zbiorników na redukcję fali wezbraniowej. Analiza ta została opracowana na podstawie stanów wody zarejestrowanych na wodowskazie zbiorników wodnych w Zesławicach, zainstalowanym od strony górnej wody jazu zapory (W1) i na wodowskazie IMGW, znajdującym się 300 m poniżej zapory zbiorników wodnych (W2) oraz w przekroju pomiarowym (W3), zlokalizowanym 140 m poniżej zapory zbiorników wodnych. Stwierdzono, że już w ciągu pierwszej doby wezbrania możliwość retencjonowania wód przepływu powodziowego w zbiornikach zostaje ograniczona, ze względu na szybkie ich wypełnienie. Stwierdzono także, że sytuacja powodziowa 18 lipca 2010 r. nie była spowodowana przypadkowym czy też niekontrolowanym zrzutem wód ze zbiorników wodnych w Zesławicach. Na podstawie analizy przepływów średnich dobowych wykazano, że zbiornik zredukował falę wezbraniową zaledwie o 4%.
Languagepl polski
File
Wpływ zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni na redukcję fali wezbraniowej w lipcu 2010 roku 318,6 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?