Assessment of investing activity of farmers using the eu funds on the example of Lubelskie voivodeship

Edmund Lorencowicz , Michał Cupiał

Abstract

The paper presents the use of EU funds by farmers on the territory of Lubelskie Voivodeship used for investment activities concerning agricultural technology. Analysis covered pre-accession funds and activities within PROW (the Rural Areas Development Programme). From 2004 to the middle of 2011, 15,410 benefi ciaries used over PLN 1.5 mld. Owners of bigger farms of the average area over 40 ha were benefi ciaries. The average value of the investment was PLN 238 thousand and was increasing along with the farm area. Average age of benefi ciaries was 38 years.
Author Edmund Lorencowicz
Edmund Lorencowicz,,
-
, Michał Cupiał (FoPaPE)
Michał Cupiał,,
- Faculty of Production and Power Engineering
Other language title versionsOcena aktywności inwestycyjnej rolników wykorzystujących fundusze unijne na przykładzie województwa lubelskiego
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, (B 15 pkt)
Issue year2013
Vol12
No1
Pages17-26
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfundusze unijne, modernizacja gospodarstw, technika rolnicza, inwestycje techniczne w rolnictwie, województwo lubelskie
Keywords in Englishunion funds, farms modernization, agricultural technology, technical investments in agriculture, Lubelskie Voivodeship
Abstract in PolishPrzedstawiono wykorzystanie funduszy unijnych przez rolników na terenie województwa lubelskiego na działania inwestycyjne w zakresie techniki rolniczej. Analizą objęto fundusze przedakcesyjne oraz działania w ramach PROW. Od 2004 roku do połowy 2011 roku 15 410 benefi cjentów wykorzystało ponad 1,5 mld zł. Benefi cjentami byli właściciele większych gospodarstw o średniej powierzchni ponad 40 ha. Średnia wartość inwestycji wyniosła 238 tys. zł i wzrastała wraz z powierzchnią gospodarstwa. Średni wiek beneficjentów wynosił 38 lat.
URL http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_12_1_2013.pdf#page=17
Internal identifierWIPiE/2013/70
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Citation count*4 (2016-04-25)
Additional fields
FinanansowanieOpracowano w ramach badań dziedzinowych „Ocena racjonalności doboru i wykorzystywania maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny w kontekście poprawy ich efektywności i konkurencyjności na rynku” realizowanych w ramach projektu systemowego „Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?